12 napadača

12 napadača je kartaška igra iz porodice ratnih igara. Predviđena je za 2 igrača a igra se standardnim kartama sa 2 špila.

Činjenice

Igrači2
Uzrast18+
Špilstandardni
Karte104

Pravila igre

Jedno od specifičnijih pravila igre 12 napadača jeste da svaki igrač ima svoj špil karata.

Svako iz svog špila izvlači 12 slika i postavlja ih u kup, licem nadole, nezavisno da li desno ili levo, tako da su protivnički kupovi jedan naspram drugog.

Ovo je “komanda” koja se sastoji od 12 oficira a pobednik je igrač koji uspe da eliminiše sve protivničke oficire.

Preostalih 40 karata igrači mešaju i spuštaju ispred sebe, licem nadole. Te karte predstavljaju “napadački kup”, a pored njega će se obrazovati “front”.

To je Hrpa karata licem nagore i na nju se isključivo igra. Svako na svoju hrpu odlaže karte koja se nalazi pored svog napadačkog kupa.

Tok igre

Prvi igru započinje igrač koji nije delio karte, a zatim redom se smenjuju.

Igrač koji je na potezu najpre uzima 5 karata u ruke sa svog napadačkog kupa. Zatim vuče 6-u kartu takođe sa kupa, a sada jednu odigrava i sa njom se počinje formirati “Front”, licem nagore. Svaki igrač ima svoj ima svoj front a potom igru nastavlja protivnik.

Protivnik isto uzima 5 karata, pa zatim 6-u i igra na svoj front. Pri tome, on može igrati samo kartu iste vrednosti sa onom na protivničkom frontu ili istog znaka.

Ponovo igra igrač koji nije delio karte.

U daljem toku, svako najpre vuče 6-u kartu, a zatim igra po pravilima istog ranga ili boje sa protivničkom gornjom kartom.

“Ubistvo oficira”

Ako igrač nema kartu kojom može odigrati svoj potez, on stavlja bilo koju ispod svog napadačkog kupa licem nadole, a zatim mora “ubiti” jednog svog oficira.

Pred početak igre, svako je pored svoje komande ofirao jednog oficira (bilo koju sliku) koja vodi formalno bitku. Kada ubija svog oficira, igrač prosto otvara sledeću kartu sa komande i postavlja je preko prethodne koja je “ubijena”.

Ubistvo oficira se događa i u situaciji, kada igrač odigra kartu identičnu protivničkoj (po boji i rangu). Tada protivnik preokreće iz komande kartu i postavlja sledećeg oficira.

Kada se ubije i poslednji oficir a u komandi nema više karata, rat je izgubljen.

Kada se istroši napadački kup ispred igrača, on spušta i meša karte iz ruke sa kartama svog fronta pa postavlja novi napadački kup i vuče sa njega 5+1 kartu.

Sledi njegov potez. Ako nema šta da igra, jednu samo odbacuje ispod napadačkog kupa i ubija svog oficira, pa igra prelazi protivniku.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula