Pasijans (Solitaire)

Pasijans

Pasijans je igra koju možete da igrate sami, sve što vam treba je špil karata.

I baš kao što je pasijans igra za jednog, jedan dijamant u prstenu je takođe pasijans.

Drugo ime za kartašku igru pasijansa je strpljenje. Postoje varijacije ove igre, ali većina uključuje sortiranje karata u boje prema rangiranim brojevima (kralj, dama, pub itd).

Činjenice

Igrači1
Preporučeno od 8 godina
Karte52
Špil karata Standardni paket
Gde igrati?https://freesolitaire247.com

Pravila igre

Pasijans se igra sa standardnim špilom sa 52 karte. Igra pasijans počinje sa 28 karata koje su raspoređene u sedam kolona.

Prva kolona sadrži jednu kartu, druga dve i tako do poslednje kolone. U svakoj koloni poslednja karta okrenuta je licem nagore, sve ostale su okrenute licem nadole.

Redosled karata na početku igre je sledeći: jedna karta se okrene licem nagore, pa do nje šest karata licem nadole sa desne strane. Potom se na prvu levu kolonu od onih okrenutih karata nadole postavlja jedna karta okrenuta licem nagore, dok su sve licem okrenute nadole.

Tako se radi sve dok na vrhu svake kolone ne bude po karta okrenuta licem nagore. Ostatak špila se stavlja sa strane i odatle se vuku karte.

Potrebno je iznad podeljenih karata odrediti četiri pozicije na koje će se kasnije dodavati karte.

Cilj igre

Cilj ove igre jeste da se poređaju sve karte po redu na sve četiri pozicije.

Tok igre

Na prethodno određene četiri pozicije iznad podeljenih karata se slažu karte, a svaka pozicija odgovara jednom znaku.

Da bi se uopšte započelo slaganje karata na bilo koju poziciju, neophodno je prvo postaviti keca u određenom znaku na tu poziciju da bi se potom na njega moglo nadograđivati redom 2, 3, 4 itd. u istom znaku. Kada se postavi poslednja karta u tom znaku (kralj), pozicija je popunjena.

Karte koje su podeljene po kolonama se mogu pomerati sa jedne na drugu kolonu a uslov je da je ta karta za broj veća i da je suprotne boje od nje (crveno-crno).

Kada se jedna kolona popuni i ostane prazno polje, na to mesto se postavlja kralj ili cela kolona u kojoj je prvi kralj.

Pomeranjem karte sa kolone okrećete sledeću kartu koja je bila pod njom licem nagore ili ukoliko postoji mogućnost pomeranja na drugu kartu ili neke karte na nju.

Prestankom mogućnosti premeštanja karata sa špila koji je sa strane izvlači se jedna karta i traži se mogućnost premeštanja ili stavljanja karte na neku od četiri pozicije iznad.

Načini izvlačenja karata sa špila

  • mogu se okrenuti po tri karte odjednom, a može se odrediti ograničenje od tri ciklusa ili se pasijans može igrati bez istog.
  • mogu se okrenuti po tri karte odjednom, ali da se u svakom ciklusu obrne redosled otvaranja ovih grupa od po tri karte.
  • okretanje po jedne karte, a može se uvesti ograničenje jednog prolaska kroz špil, ili se može igrati bez ovog ograničenja.
  • postoji mogućnost okretanja po tri karte, pa da u jednom trenutku igrač može odlučiti da okrene po jednu kartu, ali se više ne može vratiti na deljenje tri po tri karte.
  • može se premeštati više od jedne karte sa jedne kolone na drugu.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula