Žandari

Žandari

Žandari su jedna od poznatijih igara u Bosni i Hercegovini, a takođe je i drugi naziv za puba (J), koji u ovoj igri ima mogućnost da odnese sve karte sa stola.

Ime za igru Žandari potiče iz Francuske ili Italije, a u prevodu znači policajac.

Činjenice

Igrači2-12
Uzrast8+
Karte52
Špil karatastandardni

Pravila igre

Žandari igra je predviđena za 2-4 igrača, s tim kada igraju 4 igrača, oni su raspoređeni u parovima. Takođe u igri može da učestvuje 6, 8 ili 12 igrača ali je neophodno da se onda formira dva tima, pri čemu svaki igrač sedi između dva protivnika.

Sam početak igre kao i deljenje karata se odvija u smeru kazaljke na satu, dok je za igru potreban standardni špil od 52 karate.

Asovi se u ovoj igri računaju kao 1, brojevi od 2-10 imaju svoju nominalnu vrednost, K i Q nemaju nikakvu vrednost a J ima posebnu jačinu u “čiščenju” karata sa talona.

Deljenje karata

Svaki igrač ima mogućnost da prvi deli karte, svakom igraču po četiri, a nakon svih odigranih karata red za deljenje je u smeru suprotnom od kazaljki na satu.

Karte meša igrač koji je izabran za delioca, dok osoba sa njegove desne strane preseca špil, i bez izuzetaka prilikom presecanja mora biti minimum 4 karte sa svakog kraja špila.

Onaj igrač koji seče izvlači 4 karte iz gornjeg dela špila (deo koji je podignut prilikom presecanja karata), i stavlja ih licem nagore na sto. Nijedan igrač ne sme da pogleda u novu donju kartu.

Ukoliko se desi da su među izvučenim kartama pubovi, odnosno žandari, igrač koji preseca karte izvlači sledeću kartu da bi je zamenio a sebi uzima puba.

Tok igre

Igru započinje igrač sa dilerove leve strane, da bi se potom igra nastavila u smeru uprotnom od kazaljke na satu. Svaki igrač izbacuje po jednu kartu na sto licem nagore, i ako je u mogućnosti uzima neke ili pak sve karte sa stola stavljajući ih na svoju gomilu.

Primer

 • Ukoliko igrač odigra kartu koja po rangu odgovara karti na stolu, igrač odnosi obe karte.
 • Ukoliko se karta podudara sa više karata na stolu, samo jedna od njih može biti uzeta.
 • Ukoliko je karta kojom igrač igra zbir dve ili više karata sa stola, sve su “zarobljene”.
 • Igrač može odneti samo jedan set karata čiji je zbir jednak karti koju je odigrao.
 • Ukoliko karta, sa kojom je igrač na potezu, može da odnese neke karte sa talona u obavezi je da to i učini, ukoliko je moguće.
 • Ukoliko odigrana karta ne može da odnese drugu kartu sa talona, ona ostaje na istom.

Vrednovanje karata

U ovoj igri štihovi poput K i Q nemaju nominalnu vrednost, što znači da onaj igrač koji ima jednu od te dve karte može sa talona pokupiti samo istu kartu.

Pub, odnosno žandar, u ovoj igri je glavni adut za igranje i jedino on može odneti sve karte sa stola.

Ako se desi da je poslednja karta upravo J a na talonu nema karata za nošenje, ne preostaje vam ništa drugo nego da kartu postavite na talon.

Pub, tj žandar ostaje na stolu dok ga neko drugi ne uzme.

Karte koje su ostale na stolu, nakon svih odigranih karata igrača, nijedan igrač ne uzima karte koje su ostale u špilu. One ostaju na stolu, dok diler deli još 4 karte, a potom igrač sa njegove leve strane nastavlja igru.

Igraču koji je odneo poslednji kartu sa stola pripadaju sve ostale karte sa talona.

Kako se boduje?

Bodovanje se računa na sledeći način:

 • Tim, odnosno igrač sa najviše karata dobija 2 poena.
 • Ukoliko je rezultat nerešen, ne dobijaju se poeni na karte.
 • Tim, odnosno igrač sa većinom klubova dobija 2 poena.
 • Tim koji je osvojio “malu” kartu (2 kluba) dobija 1 bod.
 • Tim koji uzme “veliku” kartu (10 dijamanata) dobija 1 bod.

Cilj igre

U ovoj kartaškoj igri cilj jeste da se igra sve dok se ne postigne unapred dogovoreni ciljni rezultat, koji može iznositi 11, 21 ili sasvim neki drugi rezultat u zavisnosti od toga koliko traje meč.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula