Angel

Angel je kartaška igra, koja u suštini podseća na poker, a u osnovi ove igre jeste sastavljanje kombinacija.

Iako je poker igra u kojoj se blefira i kladi, ovde je pak dominatna sama igra.

Činjenice

Igrači4
Uzrast18+
Karte42
Špilstandardni

Pravila igre

Igra je predviđena za 4 igrača, što je idelan broj za ovu vrstu kartaške igre.

Korisiti se posebno skraćen standardni špil od 42 karte. Učestvuju sve brojčane karte od Keca,do Desetke, plus Anđeo (Dama-herc) i Đavo (Žandar-pik).

Delilac deli po 5 karata svakom igraču, a ostale karte se odbacuju sa strane i ne učestvuju u tom deljenju.
Igrači ne uzimaju svoje karte u ruke, već najpre svako nasumice po jednu postave na talon otvoreno.

Tek kada se na talonu nalaze 4 otvorene karte, svako uzima preostale 4 u svoje ruke.

Tok Angel igre

Prvi na potezu je igrač sa deliočeve leve strane ako se igra u levo,odnosno desni,ako igra teče u desnu stranu.
Igrač na svom potezu najpre jednu kartu iz ruke odigrava na sto otvoreno, a zatim sa stola uzima jednu po svom izboru, dok se “Đavo” ne može odigrati.
Anđeo je “divljak” i menja bilo koju kartu. Tako da njega niko i neće odigrati.

Ako se ove dve karte nađu među 4 otvorene na stolu,tu i ostaju i ne mogu se uzimati.

Cilj igre

Cilj svakog igrača u Angel igri je da napravi najjači list i ostvari na taj način pobedu.

Svako može pre nego što izbaci kartu na sto objaviti “Trenutak istine” i tada svi otkrivaju svoje karte i upoređuju bodovne jačine listova.

Ako igrač koji je prekinuo nije najbolji, on je onda gubitnik.

Igrač sa najjačim listom je dobitnik.

Jačina listova

Svaka karta se boduje prema svojoj brojnoj vrednosti i međusobno sabiraju sve četiri.Pri tome,Đavo vredi 0 bodova,Anđeo 15 bodova.
Pored zbira bodova,svakome se pridodaje i nagrada za formiranu pokersku kombinaciju u ruci.Ona iznosi:

-Par 20 , dva para 40 bodova
-Kenta (6-7-8-9 ), 50 bodova
-Triling, 50 bodova
-Boja, 50 bodova
-Kenta u boji, 100 bodova
-Četiri iste bodova

Primer: tref 3, herc 4, tref 4, Žandar pik
(3 4 4 0=11 20 bodova za Par = 31 bod)

Bodovanje

Igrač sa najviše bodova u listu je pobednik, a onaj sa najmanje gubitnik.

Svi na početku startuju sa 5 bodova.

Pobedniku se uvek 1 bod dodaje,a gubitniku oduzima.

Ako su dvoje igrača poravnati sa bodovima i najjači, u tom deljenju niko ne dobija bod,a samo poraženi gubi jedan.

Ako su pak dva ista najslabija, onda niko ne gubi, a pobednik dobija 1 bod.

Partija traje do 10 bodova, a pobednik postaje Anđeo (Angel).

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula