Bingo

Bingo se smatra igrama na sreću, gde svaki takmičar ima određenu mrežu brojeva sa kojom igra.

Bingo kartaška igra može oponašati ovu igru na sreću, u kojoj učestvuju 3-10 igrača sa 2 standardna špila karata.

Činjenice

Igrači3-10
Uzrast18+
Špil standardni
karte2×52 (bez jokera)

Pravila igre

U igri može učestvovati do 10 igrača, s tim da jedan igrač se naziva pozivalac. njega uloga je da samo proziva karte, po svom nahođenju.

Iz jednog paketa karata, 5 karata se deli svakom igraču okrenute licem nagore. Pozivalac izvlači jednu po jednu kartu iz drugog paketa, prouivajući njihov rang i vrednost.

Onja igrač čija je karta prozvana, okreće je licem nadole, a igrač koji prvi okrene sve svoje karte je pobednik.

Ukoliko se igra za novac, treba proveriti ruku pobednika u odnosu na drugi paket, da se igrači uvere da su sve njegove karte prozvane.

Bingo sa 13 karata

U nekim turnirima je poznato da se Bingo igrao sa preko 60 igrača u okviru jedne partije. Za svakim stolom su se nalazila po 4 igrača koji su igrali sa jednim špilom karata, dakle savkom igraču je podeljeno po 13 karata, baš kao u Vistu.

Pozivalac poziva karte iz posebnog paketa, kao u standardnoj igri, a igrač čijih su 13 karata prve pozvane, dobija nagradu.

Bingo bez “odela”

Sličan je standardnoj igri, ali ovde pozivalac proziva samo rang karte (8, Q, K…) a boje se zanemaruju.

Kada se pozove rang, igrači sve svoje karte okreću licem nadole u tom rangu. U ovoj verziji je moguće da postoje dva pobednika, od kojih jednu nagradu ili dele ili nagrada odlazi u ruke onom igraču koji je prvi pobedio.

Bingo za “neprozvane” karte

Koristi se jedan špil karata, dok se boje ignorišu, a u igri je 3-5 igrača. Pre svakog deljenja karata, igrači ostavljaju neki ulog u pot.

Prvo igrači dobijaju po 5 a zatim po 10 karata okrenutim licem nadole. Ukoliko bilo ko od igrača ima 4 karte istog ranga, karte se ponovo mešaju i dele.

Delilac okreće karte licem nagore jednu po jednu, stavljajući ih licem nagore, a igrači odbacuju sve karte koje poseduju i koje odgovaraju rangu okrenute karte na sredini stola.

Karte koje su odbačene treba držati ispred sebe kako bi se proverila njihova validnost.

Ukoliko delilac ima kartu ranga, koji se već pojavio, dalje se podižu karte iz nepodeljenog špila, dok se ne pronađe karta novog ranga.

Igrač koji uspe da odbaci sve karte govori “Bingo”, dok ostali igrači stavljaju još jedan ulog u pot za svaku neodbačenu kartu. Ako nema pobednika, delilac okreće karte dok ne dođe do 10 različitih rangova, i tako sve dok neko ne osvoji pot.

Bingo sa džekpotom

Ova britanska varijanta Bingo igre podrazumeva korišćenje 2 standardna paketa bez Jokera, sa maksimalno 4 igrača. Odela su zanemarena u ovoj verziji.

Pre svakog deljenja, igrači ostavljaju ulog u pot, a dva u džekpot. Delilac svakom igraču deli po 6 karata, koje su okrenute licem nadole, a po 12 karata u gomilu džekpota, okrenutih licem nadole.

Delilac izvlači jednu po jednu karti uz gomile džekpota i saziva njihove redove. Igrači odbacuju sve karte koje poseduju a koje su po rangu podignute karte.

Svaki igrač koji odbaci svoje karte govori “Bingo” prikupljajući pot i džekpot.

Ukoliko ponestane karata, i niko nije osvojio Bingo, oba pota se prenose na sledeće deljenje, sa dodatnim ulogom svih igrača.

Ako 2 igrača osvoje “Bingo”, podjednako dele novac iz pota.

Bingo sa rundama klađenja

Neophodan je paket od 52 karte, dok boje ne igraju nikakvu ulogu. Delilac svakom igraču deli po 5 karata, a 5 ostavlja na sto okrenutih licem nadole. Pet karata za stolom se okreću licem nagore jedna po jedna, a sa rundom klađenja pre nego što se karte otkriju.

Igrač koji odbaci svih 5 karata osvaja pot, a ukoliko niko ne osvoji, pobednik se određuje sabiranjem vrednosti karata preostalih igrača.

Od 2 do 10 se računa nominalna vrednost karata, a igrači moraju da se dogovore kolika će biti vrednost J, Q i K.

  • Vrednost J, Q i K može biti 10, 10, 10 ili 11, 12, 13.
  • Vrednost A može biti 1, 11 ili 15.
  • Da li je pobednik igrač sa najvećom ili najmanjom preostalom vrednošću karata.

High-low Bingo

Sličan je igri klađenja, s tim što se igra sa 2 standardna paketa i pogodan je za više igrača. Igrač koji odbaci svih 5 karata osvaja Bingo i odnosi pot.

Ako niko ne osvoji Bingo, pot se deli između igrača koji imaju najviše i najniže vrednosti, računajući računajući karte sa slikama, 10 i A.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula