Burako

Burako je kartaška igra koja je najviše zastupljena u Južnoj Americi, ali se interesantnom igrom izdvojila i proširila širom sveta.

Iako pripada grupi igara Kanaste, Burako se tretira kao igra za sebe i svoj pravi procvat doživljava u Italiji.

Burako je kartaška igra predviđena za 4 igrača, ali vrlo rado se igra i sa 3 igrača.

Koristi se udvojeni standardni špil od 104 karte u koji su uključena 2 Jokera.

Činjenice

Igrači3-4
Uzrast18+
ŠpilStandardni
Karte104+2 Jokera

Pravila igre

Kao što je opisano na početku igre, Burako je prostija igra od Kanaste, i za njega se koriste 104 karte, koje uključuju 2 Jokera.

Igra se u paru, dva igrača sede jedan nasuprot drugog.

Džokeri i dvojke (pinela) u Burako igri su takozvane “divlje” karte i imaju ulogu da menjaju bilo koju drugu kartu.

Vrlo važno pravilo jeste da se u svakoj kombinaciji može pojaviti samo 1 Joker ili 1 dvojka, te je strogo zabranjeno staviti 3 Jokera ili dvojke u isti “tris”.

Ukoliko se kartice dodaju na već postojeći “tris”, koji sadrži dvojku ili Joker, postavljaju se uvek tako da budu u neprekidnom nizu.

Ukoliko je Joker ili 2 jedina karta u ruci igrača, one ne mogu biti stavljene na talon kao završne karte.

Cilj igre

Cilj igre jeste da se igrači oslobode svih 11 karata i osvoje Puket, Burako a igrač koji se prvi oslobodi svih karata i osvoji 2005 poena je pobednik.

Tok igre

Delilac promeša karte, dajući igraču prekoputa da preseče špil. Igrač koji to uradi izdvaja kartu od dole, postavljajući ih naizmenično u dva mala špila, takozvana Puketa.

Odvaja 11 karata i stavlja jednu na drugu, i vodi računa da je prva podeljena karta u Puketu ispod.

Zatim delilac svakom igraču delu po jednu kartu u smeru kazaljke na satu, tačno 11 karata svakom, a onda stavlja jednu kartu licem nagore u sredinu.

Ostatak špila delilac stavlja u sredinu, a biće neophodan za “brušenje”.

Pravilo je da u toku same igre svaki igrač promeša karte iz špila ili odnese sve karte iz sredine, a potom jednu od karata odbaci.

igrač može napraviti grupe od 3 karte i postavi ih na talon (Isti znak, isiti broj, ili različit i isti znak). ukoliko igrač ne poseduje ove kombinacije, mora na sto izbaciti bilo koju kartu.

Burako

Burako predstavlja niz od najmanje 7 karata u boji ili u nizu koji je identičan.

Primer: A-7 karte istog znaka, ili 7 Q istih ili različitih predznaka.

Clean Burraco predstavlja niz od najmanje 7 karta koji isključuju Jokera ili 2.

Unclean ili Sporky Burraco-podrazumeva niz od najmanje 7 ili više karata uključujući Jokera ili 2.

Puket

Igrači mogu preći u puket kada jedan od igrača stavi sve karte na sto i nema nijednu drugu za igranje.

Tada uzima puket ili kada baci poslednju kartu iz ruke, pa tek onda uzima puket. U toj situaciji, igrač će sačekati svopj red za nastavak igre.

Kraj igre je samo ako igračeva poslednja karta nije Joker ili 2.

Dodatni poeni

Svaki par, koji završi igru, dodatno biva nagrađen sa 100 poena.

Čist Burako200 poena
Nečist Burako100 poena
Svi Jokeri30 poena
Sve 220 poena
Svi A15 poena
K, Q, J, 10, 9, 810 poena
7, 6, 5, 4, 35 poena

Karte, koje preostanu u rukama igrača, oduzimaju se od ukupnog zbira karata po istom principu.

Ukoliko igrač ne uzme puket, plaća se 100 poena kazne, u suprotnom ako je osvojen puket a sve karte su ostale u ruci grača, bivaju sabirane po principu vrednosti svake karte.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula