Crates

Crates je kartaška igra, jedna u nizu igara iz porodice Luidh osmica.

Igra je predviđena za 4 igrača i igra se u parovima. Partneri sede jedan naspram drugoga a postoje i varijante za 2, 3, ili 4 igrača gde svako igra za sebe.

Koristi se standardni špil od 52 karte. U igri za dvoje ili troje često se izbacuju dame i kraljevi, kako bi se povećao uticaj specijalnih karata.

Činjenice

Igrači2-4
Uzrast18+
Špilstandardni
Karte52

Pravila igre

Vrednost karata je:

A -1
2 -20
4 -15
5 -30
6 -30
7 -20
8 -50
9 -30
10 -25
J- 10
Q -10
K -10

Svaka karta koja ostane u ruci se broji toliko.

Trojke kojih ovde nema imaju posebnu vrednost. Ako ostanu samo one u ruci, svaka donosi po -50 bodova.
Ako su sa još nekim kartama, one imaju sposobnost da pokrivaju druge karte, sve osim osmice. Trojka u paru sa bilo kojom drugom kartom vredi 3 boda, i to par. Znači ta druga se ne računa u zbir.

Deljenje

Partija traje 15 deljenja. U prvom, svako dobija po 8 karata, u drugom po 7, u trećem po 6 itd….do osmog gde se svakome deli samo po jedna karta, pa se onda broj povećava 2, 3 i tako do poslednjeg, gde svako ponovo dobija po 8 karata.

Ostatak se spušta na sredinu na stola licem nadole. Gornja karta se okreće i predstavlja početak Hrpe na koju se igra.

Tok igre

Cilj igre je imati što niži skor u bodovima.

Kao i u svakoj varijanti Mau Mau, igrač koji je na potezu treba odigrati kartu na hrpu u aktuelnoj boji ili rangu. Ako nema, vuče jednu sa ostatka pa igra sledeći.

U svakom trenutku postoji aktuelna boja, rang i smer.

Aktuelna boja je znak karte koja se nalazi na vrhu hrpe, one koja je poslednja odigrana, osim ako to nije osmica ili devetka, kada je aktuelna boja ona koju je igrač pri odigravanju rekao da se mora poštovati.

Aktuelni rang je rang poslednje odigrane karte koja je na vrhu hrpe.

Aktuelni smer igre je onaj koji se trenutno poštuje. Uvek se na početku za smer uzima kretanje kazaljke na satu. Tokom igre on se više puta menja.

Rang i boja prve okrenute karte se mora poštovati u prvom potezu, osim ako je osmica u pitanju. Tada delilac govori koja će se boja igrati pre nego pogleda svoje karte.

Specijalne karte

Vrlo često u toku poteza,igrač mora izvršiti još neku dodatnu radnju, a spisak značenja karata je sledeći:

A: igra se na 2-niz
2: početak 2-niz
3: ništa
4: preskače se sledeći igrač
5: svi vuku po jednu kartu osim onoga ko je odigrao Peticu
6: isti igrač igra ponovo,a ako mu je to zadnja karta,kupuje sa Ostatka
7: sledeći igrač vuče jednu kartu
8: “divlja” što znači da se igra na bilo koju boju i rang a označava promenu boje,koju igrač naglasi pri odigravanju
9: “divlja”,a menja se znak u istoj farbi
10: promena smera igre
J: ništa
Q: ništa
K: ništa

Igrač koji ima samo jednu kartu u ruci, mora reći “Poslednja”. Ako pri tome govori i promenu boje i slično, pre svega mora naglasiti poslednju kartu, pa tek onda ostalo.

Ako ne najavi, igrač za kaznu kupuje 2 karte sa ostatka.

Jedino se ne najavljuje Šestica ukoliko ostane sama, jer se sa njom ne može završiti igra.

Dvojka u nizu Crates igri

Kada se na vrhu hrpe pojavi dvojka, ona predstavlja početak igre “2-niz”. Svi ostali su dužni odigravati redom dvojku ili keca, bez obzira na boju.

Prvi koji to nema vuče sa ostatka onoliko karata, koliko je odigrano od početka tog niza, potom dalje igra sledeći igrač uobičajeno.

Šta je Crates Pritisak?

Pod “Pritiskom” se podrazumeva situacja, kada igrač treba da vuče kartu sa Ostatka, ali je on iscrpljen.

Tada on okreće hrpu gde se igralo i ona predstavlja novi ostatak. Za to igrač ili njegova strana, ako se igra u parove dobija kaznene bodove.

Tokom cele partije svaka strana mora voditi računa, koliko je puta bila pod Pritiskom. Prvi Pritisak se boduje sa 5, drugi sa 10, treći sa 20 i svaki sledeći duplo.

Npr, ako je jedna strana imala pritisak u II deljenju, njoj se na kraju dodaje 5 bodova. Zatim sledeći ima u IV deljenju, pa dodaje 10 bodova. U recimo 11-om deljenju takodje je primorana da okrene hrpu, i za to dobija 20 kaznenih bodova. Pri tome protivnici su nezavisno od njih imali svoje pritiske o kojima vode evidenciju.

Bodovanje u Crates igri

Čim neko ostane bez karata u rukama, igra u tom deljenju se prekida.

Svima se sabiraju bodovi u rukama, vodeći računa o eventuralnim trojkama, te dodaju kazne za Pritisak ako ih je bilo u tom delu igre.

Posle 15 deljenja, pobednička ekipa je ona čiji je rezultat manji.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula