Damski preferans

Damski preferans je u stvari Atomski King, predviđen u ovom slučaju za 3 igrača.

Činjenice

Igrači3
Uzrast18+
Špilstandardni
Karte32

Pravila igre

Da bi se uticaj sreće još više marginalizovao, iz sadržaja igre Damski preferans se izbacuju Erlaš i Završni Erlaš.

Svaki igrač, kao prvi na potezu, obavezan je zakazati prvih 6 igara kao i 3 adutske.

Za razliku od prvih 6, 3 adutske igre su potpuno prepuštene igraču koji bira.

One mogu biti i sve jednake, odnosno, da se isti adut ponavlja dva puta i slično.

Tok igre

Delilac se menja od deljenja do deljenja.

Prvi igrač najpre pogleda svoje karte, a zatim određuje vrstu igre ili imenuje aduta.

U Damskom preferansu, ne postoje ponude Bez Aduta i Mizar.

Objavljena igra se na papiru precrtava, a kada isti igrač dođe ponovo na red da se izjašnjava, više je ne može najavljivati.

Jedino se adut može ponavljati, čak i 3 puta, posle čega dotični igrač nema pravo na adutske igre.

Deljenje karata

Sličnost sa Preferansom postoji u načinu deljenja i “kupovini”.

Dele se po 5 karata, dok se 2 odlažu na talon zatvoreno, a zatim sledi još jedan krug deljenja od po 5 karata.

Kada se prvi igrač odluči za Ponudu, on otkriva karte kupovine, pa pošto ih svi vide uzima ih u ruke.

Posle toga 2 karte viška odbacuje zatvoreno.

Pri tome ne sme odbaciti nijednu ključnu kartu za imenovanu igru (ako se igra “protiv dama”, nijedna od njih se ne sme odbacivati).

Zapisivanje rezultata

Zapisivanje rezultata se vrši slično Ruskom Preferansu.

Na velikom listu papira se crta šema i poželjno je da se ceo tok igre izvodi preko nje (ona stoji na talonu).

Svako sam upisuje svoje bodove ,a to izgleda kao da ih piše po stolu (pošto je tabela skoro veličine stola).

Mmanje nošenja karata
Žprotiv žandarma
Dprotiv dama
Hprotiv herčeva
Zprotiv zadnja 2 štiha
Kprotiv kralja herc
Aprotiv aduta

U centru unutrašnjeg kruga se upisuju imena igrača, u našem slučaju stoje oznake I, II i III.

Po obimu kruga su ispisane oznake igara za svakog igrača. Kako se koja odigra, tako je igrač koji ju je objavio u svom polju zaokružuje i više je ne može birati.

Poene igrači upisuju na svojim stranicama trougla i to, pozitivne iznad a negativne ispod crte.

Novi se odmah sabiraju sa prethodnim rezultatom a vrednost svake ponude je identičan sa “Kingom za 3 igrača”.

Znači, u I igri, svako nošenje donosi po -2 boda,u II i III igri svaki Žandar i Dama se boduju sa po -5 bodova, svaki Herc vredi po -2 boda, zadnja dva nošenja vrede po -10 bodova svako, dok King vredi -24 boda.

U Adutskim igrama figuriraju pozitivni bodovi, a svaki štih se boduje sa +4 boda

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula