Detonator

Detonator je kartaška igra, još jedna u nizu ratnih igara.

Predviđena je za igru od 2-4 igrača, sa standardnim špilom karata uz dodatak od 2 Džokera.

Činjenice

Igrači2-4
Uzrast18+
Špilstandardni
Karte54

Pravila igre

Svakom igraču delilac podeli po 10 karata, dok se ostatak spušta na sredinu stola licem nadole.

Tok igre

Delilac otvara gornju kartu i postavlja je pored ostatka, pa je prvi je na potezu igrač levo od njega, ako se igra ulevo.

On odigrava preko otvorene karte na talonu svoju kartu, koja mora biti jača po rangu od nje. Za tu svrhu, jačina ide od 2, 3,….,Q, K, A, Džoker.

Ako nema jaču kartu u ruci, igrač vuče gornju kartu sa ostatka i ne gledajući je spušta je ispred sebe na sto. To je početak formiranja njegove rezerve. Zatim je dužan da na talon odigra svoju najslabiju kartu iz ruke.

Dalje igra sledeći igrač i nadjačava prethodno odigranu kartu.

Detonator

Detonator je u stvari sedmica. U svakom trenutku, igrač može odigrati sedmicu, čak iako je karta na talonu veća od nje i u tom slučaju cela hrpa pripada jednom protivniku, po izboru igrača koji je igrao Detonatora.

Uslov za odigravanje sedmice je da u hrpi na talonu ima najmanje 5 karata.

Isti igrač igra na prazan talon bilo koju kartu iz ruke.

U slučaju da ih je manje a igrač odigra 7 kao normalnu kartu, jaču od gornje na hrpi, ona se ne tretira kao Detonator i igra teče dalje.

Drugi slučaj Detonator kombinacije

Sedmica se može odigrati još u jednom slučaju.

Ako je prethodni igrač odigrao sedmicu kao normalnu kartu, sledeći može na nju odigrati drugu sedmicu.

Slično detonatoru, hrpu uzima prethodni igrač, onaj koji je odigrao prvu 7. Ipak, to se ne računa kao detonator potez, jer igrač ne može birati kome pripada hrpa već ona po automatizmu odlazi u vlasništvo igrača pre njega.

Karte hrpe igrači stavljaju u svoju rezervu a ne u ruku.

Kada se istroši ostatak a igrač nema šta da igra, on nema odakle da vuče. Za kaznu, odigrava najpre najjaču kartu iz ruke, a zatim preko nje najslabiju.

Kada se oslobode karata iz ruku, igrači preuzimaju svoje rezerve.

Igrač koji se oslobodi karata iz ruku, a nema ništa u rezervi je pobednik igre.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula