Dvoboj

Dvoboj je još jedna kartaška igra iz grupe ratnih igara.

U igri učestvuju 2 igrača, svako ima svoj standardni špil od 52 karte.

U neki varijantama Dvoboj igre uključeni su i Jokeri.

Činjenice

Igrači2
Uzrast18+
Špilstandardni
Karte104

Pravila igre

Svako meša svoj špil karata i pošto ga protivnik preseče, uzima sebi 5 karata, a ostatak spušta na sredinu stola, licem nadole.

Ispred igrača se nalazi ostatak, zatim pored njega je hrpa za odbacivanje koja je pre početka igre prazna, a takođe svako ima i po 2 karte ispred sebe na stolu, licem nadole. Jedna služi za napad a druga za odbranu.

Tok igre

Svako na svom potezu u Dvoboj igri najpre vuče jednu kartu sa ostatka, zatim spušta na sto jednu kartu, licem nadole i sprema je za napad ili odbranu. Pošto ima ponovo 5 karata, potez je završen.

Igrač može menjati karte na stolu. Postavljati druge a one uzimati nazad u ruke. Ipak, ako ima više karta u ruci, odbacuje do 5 na hrpu za odbacivanje.

Pošto povuče kartu, pregrupiše ili zameni neke sa stola, igrač može i izvesti napad.
Napad se izvodi tako, što jedna karta na stolu koja je za napad se otvara.

Ona može biti oficirska, odnosno Kralj (3 boda), Žandar (2 boda) ili Dama (1 bod). Iz ruke se spušta “ratnik”.

Ratnik je brojna karta koja vredi onoliko bodova koliko piše na njoj (od 4 do 10). Ratnička karta je mogla biti i ona na stolu.

U tom slučaju se spušta oficir, koji predvodi napad. Još uvek, ove karte su zatvorene.

Protivnik sada uz kartu odbrane spušta sovoju drugu kartu. I on mora imati oficira i ratnika. Ipak, može se dogoditi da on igra samo ratnika, bez oficira.

Sada napadač može spustiti i treću kartu- podršku. Podrška su Trojke (3) i Dvojke (2).

Podršku može spustiti i branilac.

Sada se otkrivaju dve ili tri karte napada i odbrane.

Bodovanje

Sabira se zbir napadača i upoređuje sa zbirom odbrane. Ako su, recimo, za napad spuštene sledeće karte: K, 8, 2, to je snaga napada 13. Ako je on jači od odbrane, recimo da je odbrana 11, za razliku od 2, odbrambeni igrač prebacuje 2 karte sa Ostatka na hrpu za odbacivanje, ne otvarajući ih i ni sam ne znajući koje su karte u pitanju.

Ako je odbrana jača, napadač samo jednu kartu u svakom slučaju prebacuje sa ostatka na hrpu.

Karte koje su učestvovale u napadu i odbrani se odbacuju na hrpe za odbacivanje. Pošto se prebace i kaznene karte za poraz, svako sada vuče sa ostatka da ponovo ima 5 karata. Igra se nastavlja. Drugi igrač sada kreće u svoj potez. On vuče sa ostatka i može odmah on krenuti u napad, ili najpre obnoviti odbranu i slično.

Kečevi

Kečevi se isključivo koriste za odbranu.

Posle spuštanja treće karte za napad, igrač odbrane ima pravo iz ruke odigrati Keca. Tada se odmah napad prekida i sve karte napadača i odbrane (samo one pripremljene za napad i odbranu ) se odbacuju na hrpu za odbacivanje.

Joker

Ako se igra sa Jokerom, igrač spušta Jokera iz ruke i zatim hrpu za odbacivanje dodaje svom ostatku, ako je u njoj manje od 10 karata. Ako je više od 10 karata, najpre je promeša i odbrojava 10 karata koje prebacuje ostatku.

Kraj igre

Cilj je naterati protivnika da mu se potroši ostatak. Čim se to dogodi, igrač bez ostatka je poražen.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula