Džizara

Džizara je kartaška igra koja pripada porodici ratnih igara. Za igru je neophodno obezbediti standardni špil od 52 karte.

2 igrača ili 2 igračka para učestvuju u Džizara igri.

Igrači2-4
Uzrast18+
Špilstandardni
Karte52

Cilj igre

Cilj igre jeste da jedan od igrača uspe da osvoji minimum 3 a najviše 5 karata, koje su označene kao bonus karte. Kada igrač uspe to da ostvari, igra se završava.

Pravila igre

Pod bonus kartama se podrazumevaju su sva četiri keca i četvorke tref, pa se one se izdvajaju iz kompleta.
Ostatak karata se deli na 15 karata i 32 karte.

Među 15 karata se umešaju i 5 Bonus kartica pa njih 20 čine zajedno “ponuda kup” .

Ostale 32 karte se nazivaju “Lonac” i sa njih igrači vuku karte sa koima igraju.

Svako uzima sa “Lonca” po 5 karata za svoj list.

Tokom igre, karte koje nisu više potrebne, odbacuju se na hrpu za odbacivanje pored Lonca, a ona se ovde naziva “Opekotine”.

Tok igre

Prva karta se okreće sa ponuda na sto. Igrači odlučuju da li će se boriti za nju. Onaj igrač koji to želi, spušta iz ruke ispred sebe kartu koja predstavlja njegovu “ponudu”.

Ako se desi da su oba igrača spustila ponude, one se istovremeno otvaraju a igrač sa većom uzima kartu za koju su se borili u ruke .Ako su ponude jednake, niko ne osvaja kartu. Ona se odbacuje u hrpu opekotina.

Ako je samo jedan igrač spustio ponudu, on je odmah otvara i postavlja na Opekotine, a zatim uzima kartu koja je bila predmet ponude.

Ako nijedan od igrača nije zainteresovan, karta koja se nudila se postavlja na opekotine.

Sve karte koje su učestvovale u ponudi i ona koja je bila predmet ponude se postavljaju u opekotine.

Posle završenog duela, svako vuče iz Lonca ako mu fale karte do 5, a zatim se okreće sledeća karta sa kupa ponude.

Ponuda

Brojčana karta vredi prema svojoj vrednosti, Žandar vredi 15, Dama 20, a Kralj 25.
Pored ovih karata ponude, postoje i “Lanci”, a to su sve dvojke, trojke i četvorke.

Pored karte koju spusti, igrač može spustiti iz ruke i proizvoljan broj dvojki, trojki i četvorki i njihove vrednosti se sabiraju sa spuštenom kartom i čine konačnu ponudu.

Ako je nuđena jedna od Bonus karti, njen osvajač je ne uzima u ruke već je postavlja na sto ispred sebe.

Ko osvoji 3 ovakve karte je pobednik.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula