Džungla vist

Džungla vist je kod nas vrlo popularna igra, a igra se pod prostim nazivom “Vist”.

Naime, pravi “Vist” je kod nas prilično malo zastupljen. Kada se pojavi, mora se posebno naglasiti da ne bi došlo do zabune.

Džungla vist je novijeg datuma i ima više svojih varijanti.

Činjenice

Igrači3-5
Uzrast8+
Karte52
Špilstandardni

Pravila igre

Broj igrača

U igri učestvuje od tri do pet igrača i svako igra za sebe.

Deljenje

Delitelj se u svakom deljenju smenjuje redom u levo. Partija se sastoji iz određenog broja deljenja, a u svakom od njih se deli različit broj karata, jedna po jedna.

U trinaestom deljenju, deli se samo po jedna karta, da bi se već od sledećeg taj broj ponovo uvećavao, za po jednu. U poslednjem dvadesetpetomom deljenju, igračima se, kao i u prvom, deli po trinaest karata.

Ako se igra u petoro, partija traje devetnaest deljenja. U prvom igrači dobijaju po deset karata, a taj broj se postepeno smanjuje do jedne, a zatim povećava ponovo do deset, koliko se deli u devetnaestom deljenju.

Određivanje aduta

Adut se za svih 25 deljenja određuje unapred, pre početka džungla vist igre. Špil se promeša i postavi na sredinu stola, licem nadole.

Redom u krug, svako vuče po jednu kartu (ne mora biti gornja) i odmah je ofira. Njena boja postaje adut u jednom od deljenja.

Prva karta određuje aduta u prvom deljenju, druga u drugom deljenju itd. Naravno, svi aduti se zapisuju u tabelu.

Ako se izvuku dve karte istog znaka za redom, drugo deljenje od njih se igra „bez aduta“.

Pošto su određeni aduti za sva deljenja u partiji, prvi delitelj meša i deli karte. Najčešće je to igrač koji je pri prethodnom žrebanju, prvi okrenuo herca. Ako se dogodi da se nijedan herc ne pojavi, važi prvi okrenuti karon. Dalje se delitelj smenjuje u levu stranu, kako teče i sama igra.

Prognoza

Odmah posle svakog deljenja, a pre početka same igre, igrači se izjašnjavaju koliko će ko od njih osvojiti štihova.

Igrač koji uzme tačno onoliko nošenja koliko je prognozirao, dobija mnogo više bodova, nego da je premašio taj broj.

U prvom deljenju taj broj može biti od nula do trinaest nošenja. Svakome se prognoza zapisuje, a zatim se upoređuje sa ostvarenim štihovima.

Tok igre

U svakom krugu igre, na boju prve odigrane karte mora se igrati karta iste boje. U njenom nedostatku, ovde je „sečenje“ adutom obavezno.

Tek ako nema ni aduta, igrač može igrati bilo šta. Štih nosi najjači adut a ako nije prisutan nijedan, onda najjača karta u boji prve odigrane.

Primećujete da je sečenje adutom usled nedostatka boje, u ovoj igri obavezno. To je originalna njena varijanta. Kasnije nastaju nove igre, koje se od džungla vista upravo razlikuju, samo u ovom pravilu.

Posebna ograničenja

Ukupan broj prognoziranih štihova ne sme se poklopiti sa brojem karata, koje svako drži u rukama.

Da bi se ovo ograničenje ispunilo, poslednji prognozer mora najpre sabrati sve predhodne izjave, a i prebrojati svoje karte u rukama.

Ovo pravilo se primenjuje da bi se izbegla mogućnost prolaza svih učesnika u igri i njen vrlo monoton tok.

Posebno zanimljiva situacija je u trinaestom deljenju. Ako od prve trojice igrača, samo jedan kaže „jedan“, četvrti mora takođe prognozirati da će odneti jedno nošenje, iako možda za to nema ni teoretske šanse.

Bodovanje i cilj igre

Igrač koji je uspešno prognozirao za svaki ostvaren štih dobija jedan bod ali i za uspešnu prognozu, dodatnu nagradu od deset bodova.

Igrač koji premaši svoju prognozu dobija samo bodove za štihove a u slučaju manjka, ni njih.

Pobednik je igrač koji posle dvadesetpet odnosno devetnaest deljenja, ima najviše bodova.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula