Golf

Golf je društvena kartaška igra, koja je dobila naziv po istoimenoj igri golf.

Igra se u 18 partija, koliko i rupa postoji u pravoj sportskoj igri golf.

Ova igra, iako može delovati nezanimljivom, upravo je suprotna tome. Puna je iznenađenja, a sama dužina partije određuje i njen tok.

Činjenice

Igrači2-7
Uzrast18+
Špil karataStandardni
Karte52

Pravila igre

U igri Golf se koristi standardni špil od 52 karte, a u igri učestvuje 2-7 igrača. Delilac svakom igraču daje 4 karte okrenute licem nadole, a ostatak se spušta na sto takođe licem nadole.

Gornja karta se okreće licem nagore i ostavlja pored ostalih karata.

Vrednost karata je sledeća:

  • A-nosi 1 bod
  • 2 nosi 2 boda i tako redom
  • J, Q, K nose po 10 bodova

Tok igre

Ispred svakog igrača se nalaze po 4 karte a na sredini ostatak i otvorena karta pored njega. Svoje dve karte označene sa A, igrač pre početka igre pogleda, a igrač sa kartama označenim slovom B ne vidi.

Potez se sastoji u tome što igrač može zameniti jednu svoju kartu za onu otvorenu na stolu.

To može biti bilo koja od 4 karte.

Ako je ne želi menjati, isti igrač otvara sledeću sa ostatka i postavlja je preko otvorene na talonu.
Igra sledeći igrač i on sada može novu otvorenu kartu zameniti za neku svoju.
Karte koje igrač zna (A,A) može menjati neograničeno puta.

Karte B, koje na početku igrač uopšte ne vidi ,u toku partije može zameniti samo po jednom.
Kada igrač misli da od svih prisutnih ima najmanji zbir 4 karte, kuca u sto i naziva se „Noker“.

Ako je zaista tako, sa znakom minus mu se upisuje razlika između njegovog i najvećeg protivničkog zbira.

Ako je pak neko sa nižim zbirom, Nokeru se kao kazna upisuje najveći zbir sa znakom plus.
Posle 18 deljenja pobednik je igrač sa najmanjim rezultatom, a to je najčešće najveći skor u minusu.

Golf sa 6 karata

Standardnom špilu od 52 karte se pridodaju 2 džokera.
Svakome se dele po 6 karata, okrenute licem nadole.

Samo 2 karte od 6 karata , igrač ima pravo da pogleda i njih menja neograničen broj puta, a ostale samo po jednom.
Sve karte se boduju isto kao i u varijanti sa 4 karte osim sledećih:
-K vredi 12 bodova.
-2 se boduje sa -2 boda.
-Džoker donosi -5 bodova.
-Ako se među 6 karata nalaze 4 iste, one vrede -10 bodova.
-Ako se 4 iste karte nalaze u kvadratu, jedna do druge, boduju se sa -20 bodova.

Partija traje 9 deljenja,a pobednik je igrač sa najmanjim rezultatom

Golf sa 9 karata

Za ovu varijantu se koristi dvostruki špil od 104 karte bez džokera.

Svakome se spuštaju po 9 karata na sto okrenute licem nadole.

Igrači pogledaju bilo koje 2 svoje karte i njih mogu menjati neograničeno puta.

Ostale karte se mogu menjati samo jedanput.

Cilj ostaje isti, ali se pojedine karte boduju nešto drugačije:

  • Kralj donosi +12 bodova
  • Dvojka -2 boda
  • Dama pik se vrednuje sa +40 bodova.

Bilo koje 2 iste karte koje se pojave u prostirci jednog igrača ,jedna drugu anuliraju i zajedno vrede 0 bodova.

Tri jednake karte u horizontalnom ili vertikalnom istom redu, donose zajedno -10 bodova, a četiri iste u kvadratu -25 bodova.
Igra se 9 partija ,a pobednik je igrač sa najnižim rezultatom.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula