Kemps

Kemps je igra sa kartama za 2-6 timova od po 2 igrača. Svaki igrač mora tajno komunicirati sa svojim partnerom kada ima 4 iste karte u ruci.

Igra je “ukrštanje trgovine i autora”, sa neobičnom karakteristikom partnerske igre. Ovaj klasik zabave poznat je i kao “Canes”, “Cash” i “Kent”. Ova igra se pojavljuje u 21. veku u Americi i Franscuskoj, dok je njeno poreklo nejasno.

Činjenice

Igrači4-12
Uzrast11+
Špilstandardni
Karte 52

Pravila igre

Kemps se igra sa standardnim špilom od 52 karte.

Cilj Kempsa je da igrač dobije 4 karte (tj. 4 karte istog ranga) a zatim da to signalizira svom partneru.

Partner mora da kaže ime igre da bi postigao poen. U zapisniku je napisano slovom reči Kemps protiv timova kao kazna.

Prvi tim koji napiše Kemps gubi partiju.

Signalizacija

Pre igre, partneri se savetuju da izaberu jedan tajni vizuelni signal koji će njihovom partneru ukazati na “Imam 4 iste”.

Primeri signala bili bi tapkanje, gestikulacija ili držanje karata na određeni način, ili igrač namiguje, odnosno pravi grimasu svom partneru.

Signali ne smeju biti verbalni, a igračima nije dozvoljeno da se slažu sa bilo kojim drugim signalom osim “Imam 4 iste”.

Dozvoljeno je izvoditi besmislene signale tokom igre, u pokušaju da se zbuni protivnik, iako neka pravila to ne dozvoljavaju.

Nakon svake runde igre, tiim se može dogovoriti oko novog signala, bez obzira da li sumnjaju da li su ga protivnici pogodili ili ne.

Dogovor

Delilac se bira nasumično. On deli po 4 karte, licem nadole. Igrači zatim pregledaju svoje karte, nakon čega se dele 4 karte u nizu licem nagore na površini za igru.

Tok igre

Igrači sada mogu podići jednu ili više karata, i odbaciti isti broj iz svojih ruku. Ako 2 igrača traže istu kartu, ima je onaj koji je prvi dodirne.

Ovo se nastavlja sve dok se svi igrači ne slože da obrišu sve karte sa vrha. Kada se to dogodi, delilac odbacuje sve 4 karte sa vrha, i deli 4 nove. Proces se ponavlja sve dok se zalihe ne potroše ili neko od igrača ne izgovori “Kemps” ili “Stop Kemps”, da okonča trenutni dogovor.

Igrač može reći “Kemps” ako veruje da njegov partner ima 4 iste karte. Partija se završava i partner tada mora otkriti svoje karte.

Ako imaju 4 iste, protivnici dobijaju slovo reči Kemps koje počinje sa slovom K, ako ne strana koja poziva dobija slovo.

Isti delilac deli sledeću ruku. Ako igrač veruje da protivnik ima 4 iste a “Kemps” još uvek nije pozvan, taj igrač može prekinuti partiju pozivom “Stop Kemps”.

Ovim se završava partija, nakon čega svi igrači moraju pokazati svoje karte.

Ako jedan od igrača ima 4 iste, onda njegov tim dobija slovo, u suprotnom strana koja poziva dobija slovo.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula