Loba

Loba je kartaška igra zastupljena u Centralnoj Americi, a predstavlja verziju Contract Rummy.

U Argentini je zastupljena verzija ove igre pod nazivom Kontrakt.

Za igru Loba je neophodno obezbediti 2 standardna špila koja uključuju i 4 Jokera, a igra se sa 2-5 igrača.

Činjenice

Igrači2-5
Uzrast18+
Špilstandardni
Karte104+4 Jokera

Pravila igre

Trio –su tri karte istog ranga, kao što su tri osmice. Tri karte ne moraju biti različite boje, dok se npr list 9, i srce 9, i srce 9 smatraju validnom kombinacijom.

Eskalera -su 4 karte iste boje u nizu (4, 5, 6, 7 karo). As se može računati kao najviša ili najniža karta, u zavisnosti kako igrač odluči. Kombinacija J, Q, K i A detelina, kao i A, 2, 3, 4 srce su validna eskalera.

As istovremeno ne može biti ni najmanja ni najniža karta, tako da je K, A, 2, 3 detelina nevalidna kombinacija.

Loba je kartaška igra koja se sastoji od 6 partija.

Cilj

Cilj igre jeste da se igrač prvi oslobodi karata, a onom ko prvi to uspe, pripisuje se pobeda.

Ostalim igračima se sabiraju karte preostale u rukama i to im se računa kao kazneni poeni.

Igrač sa najmanje bodova na kraju 6. partije je konačni pobednik.

Tok igre

Delilac se bira nasumično, dok je tok igre u smeru suprotnom smeru kazaljke na satu.

Svakom igraču se deli po 11 karata, dok se sledeća karta deli licem nagore i ostavlja na sto predstavljajući početak gomile za odbacivanje.

Ostale nepodeljenje karte se postavljaju licem nadole pored nje i predstavlajju gomilu za izvlačenje.

Igru započinje igrač sa deliočeve desne strane, dok se svaki potez sastoji iz 3 dela:

1. Izvlačenje karte- Igrač mora izvući gornju kartu sa gomile za izvlačenje ili gomile za odbacivanje.

2. Spuštanje karata

3. Odbacivanje karte u gomilu za odbacivanje.

Spuštanje karata

Odlaganjem karata igrač postiže da se oslobodi svih kartica iz ruku, a da bi to bilo omogućeno, neophodno je da igrač skupi svoju kombinaciju koja se igra u toj partiji.

Ovo se zove ugovor, i sa svakim sledećim krugom, igra postaje sve teža.

Ugovori

  1. dve trojke (6 karata)
  2. jedna eskalera i jedan trio (7 karata)
  3. dve eskalere (8 karata)
  4. tri trojke (9 karata)
  5. dva tria i jedna eskalera (10 karata)
  6. dve eskalere i jedan trio (11 karata)

Ukoliko igrač ima kombinaciju karata za odgovarajuću rundu, može i ne mora spustiti odmah sve karte na sto.

U prvom krugu igrač mora da odbaci 2 tria odjednom, pritom ne odlažući kartu dodatnu za taj potez.

Osim u poslednjoj partiji, igrači odlažu svoju kombinaciju u određenoj rundi udesno. Dodatne karte se mogu dodati u sledećim rundama.

U poslednjoj partiji, kada igrač spusti karte na sto, igra se smatra završenom.

Bodovanje

Svaka karta u ovoj igri nosi određenu vrednost.

J11
Q12
K13
A14
Joker25

Joker

Jokeri su divlje karte, i može se koristiti samo jedan u eskaleri ili triju da bi se odložio početni ugovor.

U kasnijoj igri može se koristiti onoliko Jokera koliko želite.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula