Lora

Lora

Igra Lora se u nekim krajevima zove i Lorum.

Postoji mnogo varijacija pravila ove igre. Mogu se razlikovati pravila u nekim igrama, broju igara, ili čak i same igre koje se igraju.

Igra se sastoji od niza pravila u kojima se igraju različite podigre, svaka sa svojim ciljevima i bodovanjem.

Činjenice

Igrači4
Preporučen uzrast7+
Karte32
Špil karataStandardni špil

Pravila igre

Lora se može svrstati u adutske igre. Igrač koji je na redu baca kartu, a ostali redom moraju odgovarati na traženu boju. Samo u slučaju da nema ni jednu kartu u traženoj boji, igrač može baciti kartu u nekoj drugoj boji.

Igrač koji je bacio najjaču kartu u traženoj boji odnosi karte, stavlja ih na gomilu ispred sebe – okrenute licem na dole. Nakon toga, on baca sledeću kartu na koju drugi odgovaraju.

Ova igra se uglavnom igra u četiri igrača, mada su moguće varijacije i sa drugim igračima, ali to onda komplikuje pravila, jer treba izbaciti neke karte.

Lora se igra sa špilom od 32 karte (7, 8, 9, 10, J, Q, K, A).

Smer kretanja kruga se kreće po dogovoru, ali je uobičajeno da se igra u smeru suprotnom smeru kazaljke na satu.

Na početku svaki igrač izvlači po jednu kartu, a deljenje započinje onaj ko izvuče najmanju. Svaki igrač deli po 8 puta zaredom, a onda se deljenje prenosi na sledećeg igrača.

Deli se svakome po 8 karata, u 4 kruga po 2 karte. Igru započinje onaj ko je desno od delioca (u slučaju uobičajenog kruga).

Igre

  • HERC – treba izbegavati odnošenje karata koje su u hercu. Svaka odneta karta donosi 1 poen.
  • DAME – treba izbegavati odnošenje dama. Svaka odneta dama donosi 1 poen.
  • ŠTO VIŠE – treba odneti što više ruku. Svaka odneta ruka donosi -1 poen.
  • ŠTO MANJE – cilj je odneti što manje ruku. Svaka odneta ruka donosi 1 poen.
  • ŽANDAR TREF, POSLEDNJA RUKA – ne treba uzeti žandara (J) u trefu, niti poslednju ruku. I žandar tref i poslednja ruka donose 4 poena.
  • KRALJ HERC, POSLEDNJA RUKA – ne treba uzimati kralja u hercu, niti poslednju ruku. I kralj herc i poslednja ruka donose po 4 poena.
  • LORA – ovu igru počinje desni od delioca. On stavlja neku kartu na sto. Sledeći treba da stavi ili prvu jaču kartu u istoj boji preko nje, ili istu kartu u drugoj boji pored nje. Kada se dođe do keca (A), preko se stavlja 7. Ako igrač nema kartu koju će staviti, dobija 1 poen. Igra se završava kada neko od igrača uspe da spusti sve karte koje ima u rukama. Onaj ko je prvi završio dobija -8 poena a svaki od ostalih igrača 1 poen za svaku preostalu kartu u njihovim rukama.
  • IGRA PO IZBORU – osma igra je igra po izboru. U njoj, igrač koji sedi desno od delioca, bira koja će se od prethodnih sedam igara igrati ponovo. Kada se završi ceo krug (8 igara), deljenje se prenosi na sledećeg igrača, i tako sve u krug, dok svi igrači ne završe sa deljenjem

Cilj

Cilj igre je imati što manje poena. Pobednik je igrač sa najmanje poena.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula