Ludi parovi

Ludi parovi su kartaška igra iz porodice Mau Mau igara.

U igri može učestvovati više od dva igrača, a u zavisnosti od njihovog broja, mogu se koristiti 1-2 špila karata.

Činjenice

Igrači2+
Uzrast8+
Špilstandardni
Karte52 (104)

Pravila igre

Delilac deli svakom igraču po 8 karata, a ostatak postavlja na sredinu stola licem na dole.

Gornja karta sa ostatka se okreće na talon i postavlja pored njega. Na nju se igra i praktično predstavlja početak hrpe.

Kada se tokom igre istroši ostatak, sa hrpe se ostavlja samo gornja karta dok se ostale mešaju i postavljaju kao novi ostatak.

Tok igre

Kao i u svim varijantama Mau Mau, cilj igre je osloboditi se karata iz ruku.

Igrač na svom potezu može igrati ili “pasirati”.

Ako igra potez, to čini odmah, odigrava na hrpu za odbacivanje kartu identične boje ili ranga sa gornjom.

Osmica se može igrati uvek, a igrač govori boju sledeće karte pošto kod njih ne važi ni rang a ni boja.

Ako igrač “pasira”, on onda kupuje jednu kartu sa ostatka. Sada tek odlučuje konačno. Može igrati nešto, ili reći “Dalje” sa čime se njegov potez završio.

Kiker karte

Kiker karte su karte sa specijalnim karakteristikama u igri Ludi parovi, a to su:

Amenja smer igre. Ako recimo na početku kreće smer u pravcu kazaljke na satu, postavićemo hrpu da leži paralelno sa ostatkom. Kada se odigra Kec, smer igre se menja, a radi evidencije Hrpa se zaokreće za 90 stepeni. Kod sledećeg igranja Keca, ponovo sledi promena smera i položaja Hrpe za odbacivanje.
4prisiljavaju sledećeg igrača da vuče 4 karte. On se može spasti tako što odigra novu četvorku, pa onda sledeći igrač kupuje 8 karata itd.
Jznači da sledeći igrač propušta potez.
8“divlje karte”, što znači da se igraju na bilo šta i pri tome igrač govori boju koja se mora igrati na osmicu.

Šta su Ludi parovi?

Pod pojmom ludih parova podrazumevamo pravilo u ovoj varijanti da igrač može pri poštovanju boje odigrati više identičnih karata po rangu.

Bez obzira na naziv “par”, to ne moraju biti samo dve, već i tri i četiri.

Obavezno na poslednju kartu para ide još jedna različitog ranga a iste boje sa poslednjom i ona se zove poklopac.

Npr. ako je na hrpi trojka-pik, igrač igra pet-pik, pet-herc i devet-herc. Dve petice su par, a devetka je poklopac. Mogle su se odigrati i tri ili četiri petice, ali obavezno na kraju još jedna karta različitog ranga mora postojati.

Ovo pravilo znatno ulepšava igru, jer igrač može imati veći broj karata u rukama, a ipak u jednom potezu završiti igru.

Takodje, dozvoljeno je igranje i više parova za redom. Recimo u prethodnom primeru, igrač je odigrao dve petice, pa zatim dve ili tri devetke i najzad na poslednju je postavio neku treću kartu koja čini poklopac.

Parovi kikera

Osmice ne mogu učestvovati u građenju parova pa čak ni kao poklopci.

Ako se u parovima nadju Kečevi, Žandari i Četvorke, uvek izvršenje zadatka koji oni nalažu ide redom KEC-ŽANDAR-ČETVORKA bez obzira kojim redosledom su igrane.

Znači, ako se odigraju dve Četvorke i Žandar kao poklopac, najpre se jedan igrač preskače za Žandara, pa sledeći kupuje 8 karata za dve četvorke.

Ako se Četvorke igraju u paru ili kao Poklopac, igrač na kome se zalomi mora kupiti karte sa Ostatka i ne može igrati Četvorku na njih te prebaciti tu obavezu na sledećeg.

Bodovanje

Kada neko ostane bez karata, sabiraju se bodovi u rukama svih ostalih i upisuju kao pozitivni pobedniku deljenja.
Kiker karte vrede po 20 bodova, slike po 10 bodova, brojčane karte po 5 bodova.

Partija traje do 300 bodova, a pobednik je igrač koji prvi dostigne ili premaši taj skor.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula