Mau Mau

Mau Mau

Mau mau je kartaška igra za 2 ili više igrača, popularna u Nemačkoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Austriji, Brazilu, Holandiji i Poljskoj.

Ova igra je deo šire porodice kartaških igara u kojima je cilj da se što brže rešite svojih karata.

Pravila za Mau Mau postoje bar od 1930. godine i poznato je da igra potiče iz Nemačke.

Kada jednom savladate pravila Mau Mau-a, biće vam teško da se okrenete nekoj drugoj kartaškoj igri.

Činjenice

Igrači2 ili više
Uzrast7+
Karte52-104
ŠpilFrancuski

Pravila igre

Pre nego što delilac podeli karte, jedan igrač treba da preseče. Ako se na preseku nađe neka od jakih karti, može se uzeti. Može se uzeti maksimalno tri jake karte. Ako se i četvrta nađe da je specijalna-jaka karta, špil se mora ponovo promešati i sečenje ponoviti.

Igračima se potom podeli svima po pet ili šest karti (zavisno od varijante). Jedna karta se postavlja na sto okrenuta prema gore, i na nju će se igrati. Ostatak špila se takođe ostavlja na sto, i sa njega će se vući karte. Zatim jedan po jedan igrač igraju.

Igrač može igrati neku od svojih karti ako se poklapa s poslednjom kartom na stolu. Dve karte se poklapaju ako imaju isti znak ili broj. Ako igrač nema čime igrati, mora vući jednu kartu sa špila na stolu. Ako ni nju ne može odigrati, mora reći “dalje” i sledeći igrač je na redu.

Međutim, igrač može i namerno da uzme kartu sa špila iako ima kod sebe odgovarajuću kartu za izbacivanje ukoliko želi da taktizira.

Kad se isprazni špil na stolu, karte sa gomile se mešaju, ostavlja se samo poslednja na vrhu, a preostale postavljaju kao novi špil za uzimanje.

Svaki put kad igraču ostane jedna karta, mora reći “zadnja”, da bi ostali igrači znali. Ako je zadnja karta žandar, mora reći “mau mau”, jer u slučaju takve pobede svi rezultati su dupli.

Jake karte

  • kečevi
  • mala dvojka (dvojka tref)
  • dvojka karo
  • sedmice
  • žandari
  • dame

Kec

Kada igrač izbaci keca ima pravo (mora) da izbaci još jednu odgovarajuću kartu. Ako je ta karta opet kec postupak je isti. Ukoliko igrač po izbacivanju keca kod sebe nema odgovarajuću kartu kojom bi opet odigrao mora da povuče jednu sa špila i ukoliko je ona odgovarajuća može (ne mora ako taktizira) da je baci. Ukoliko ni ona nije odgovarajuća (ili jeste ako igrač taktizira) dužan je da kaže “dalje” i sledeći je igrač na potezu.

Mala dvojka

Ukoliko igrač izbaci malu dvojku igrač pre njega je dužan da povuče četiri karte sa špila.

Dvojka karo

Ukoliko igrač izbaci dvojku karo, igrač koji je na potezu posle njega mora da vuče karte sa špila sve dok ne izvuče kartu u karo znaku ili žandara u bilo kojoj boji i tom kartom poklapa dvojku. Time je on završio svoj red i red prelazi na sledećeg igrača. Ostaje karo kao znak na talonu bez obzira da li se bacio karo ili žandar u bilo kom znaku.

Sedmice

Ukoliko igrač izbaci sedmicu, sledeći koji je na potezu je dužan da vuče tri karte sa špila ukoliko pre toga kod sebe i on nema sedmicu. Ukoliko je ima, može (ne mora) da je izbaci pa onda igrač posle njega mora da vuče šest karata. Ako i taj igrač ima sedmicu onda sledeći vuče devet itd. sve dok jedan od igrača nema sedmicu kod sebe da odgovori i on vuče sa špila.

Osmice

Osmicom se preskače sledeći igrač, odnosno ukoliko igrač koji je na potezu baci osmicu, preskače igrača koji je sledeći na potezu (na redu je drugi igrač od njega). Taj drugi igrač naravno takođe može baciti osmicu jer je to odgovarajuća karta i time preskočiti sledećeg igrača.

Žandari

Žandar menja znak. Jedino za žandare ne važi pravilo odgovarajuće karte za izbacivanje, jer se on može baciti na bilo koju kartu u bilo kom znaku (iako on nije u tom znaku) i time promeniti znak u neki drugi (ukoliko igrač želi može zadržati postojeći znak). Jedino pravilo koje važi za žandare je da se jedan žandar ne može poklopiti drugim. To je izuzetek od ostalih karata, za sve ostale važe osnovna pravila.

Dame

Dama menja smer igre i na redu je igrač iza onog koji je bacio damu. Npr. ako se trenutno igra u smeru kazaljke na satu i igrač baci damu, smer igre se menja u smer suprotan od kazaljke na satu i red prelazi na sledećeg igrača. Naravno, kao i za sve druge karte osim žandara, na damu se može odgovoriti damom i time ponovo promeniti smer.

Bodovanje/Cilj

Cilj igre je biti prvi koji ostaje bez karata.

Pobednik igre je onaj igrač koji ima najmanje poena u trenutku kada neki od igrača u zbiru partija pređe 501.

Žandar se boduje sa 20. Ostale “jake” karte se boduju sa po 10 poena. Sve druge karte se boduju sa onoliko poena koliko na njima piše, Kralj se boduje sa 10 poena.. Pobednik partije dobija -40 poena.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula