Novac

Novac je kartaška igra koja je prvenstveno zastupljena u arapskim zemljama kao što su Jordan, Sirija i Egipat.

Iako je prilagođena i dečijem uzrastu, zbog brzine reagovanja samog igrača, ipak se može svrstati u zanimljivu igru za odrasle.

Novac je igra predviđena za 2 igrača, sa standardnim špilom od 52 karte.

Činjenice

Igrači2
Uzrast18+
Špilstandardni
Karte52

Pravila igre

Novac je igra u kojoj učestvuju 2 igrača, a u nekim varijantama standardnom špilu karata mogu biti pridodata 2 Jokera.

Odela u ovoj igri nemaju ulogu. Karte sa slikama se koriste kao novac za kupovinu brojčanih karata.

Sve ostale karte, uključujući A i Jokere, računaju se kao numeričke karte, to znači da nemaju poredak ali se podudaraju ukoliko su brojevi jednaki.

Primer

K vredi 5 karata sa brojevima, Q vredi 15 karata sa brojevima, dok J vredi 10 karata.

Cilj igre

Cilj igre jeste da igrač skupi sve karte, novac i karte sa brojevima, i tako ostavi protivnika bez ičega.

Deljenje

Delilac može biti bilo ko od 2 igrača. Pre nego što se karte promešaju i podele, iz paketa se izvlače K, Q i J.

Svaki igrač će dobiti po 2 K, Q i J koje čuva u svom delu previđenom za novac, odnosno banci.

To znači da je u igri 40 preostalih karata ( A se računaju kao 1 i nemaju posebnu vrednost), koje se mešaju i podjednako dele igračima.

Igrači će podjednako dobiti 20 karata koje ne smeju gledati, već su te karte okrenute licem nadole bez mogućnosti menjanja redosleda.

Tok igre

Igrači naizmenično bacaju svoje karte okrenute licem nadole jednu po jednu na sto.

Karta koja je bačena licem nadole se potom okreće i dodaje na vrh gomile za igru.

Ukoliko je gomila za igru prazna, što je slučaj na početku igre, ili je prethodna igra popunila gomilu, karta koja je sledeća odigrana predstavlja novu gomilu.

“Hvatanje” gomile jeste kada se broj odigrane karte poklapa sa brojem gornje karte gomile.

Igrač potom uzima celu gomilu za igru, okrenuvši gomilu licem nadole, i dodaje ove karte na dno gomile karata u svojoj ruci ne menjajući redosled.

Ako igrač baci i okrene kartu a ne primeti da je to “meč” karta, pre nego što protivnik baci i okrene svoju, prilika za hvatanje je izgubljena i karta ostaje u gomili.

Ukoliko igrač odigra kartom koja se ne poklapa a pokuša da uzme gomilu za igru, protivnik može uzeti gomilu za igru.

Kada se karta otkriva, igraču nije dozvoljeno da “viri”, već brzo okrenuti kartu i staviti na gomilu.

Kupovina karata, razmena i uzimanje novca

Kada igrač, koji je na potezu, nema u svojoj gomili kartu numeričke vrednosti, tada mora iz svoje banke da uzme jednu od slika kartu kako bi mogao kupiti numeričku.

Ukoliko ima najmanje 5 brojčanih na “podu”, igrač mora kupiti od svog protivnika novčane karte.

Igrači mogu Q zameniti za K i J ili za 3 K. To znači da igrač koji kupuje karte sa novčanom kartom veće vrednosti može uzeti novčanu kartu niže u delimičnoj zameni sa brojačnim kartama.

Igra je završena onog momenta kada jedan od igrača skupi sve karte sa brojevima i karte novca, pritom ostavljajući protivnika praznih ruku. Igrač koji osvoji sve karte je pobednik.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula