Nusicle

Nusicle je vrlo specifična igra iz porodice Lude Osmice za 2 igrača.

U ovoj igri postoje 3 hrpe na koje se može igrati. Samim tim dinamika Nusicle igre se bitno razlikuje od ostalih varijanti.

Činjenice

Igrači2
Uzrast18+
Špilstandardni
Karte52

Pravila Nusicle igre

Delilac najpre podeli u tri navrata po 3 karte, tako da svako od igrača dobija po 9 karata.
Zatim izbacuje početne karte za hrpe na koje se igra, a ima ih 3.

Pri tome na svakoj hrpi se mora pojaviti kao gornja karta Slika. Znači on najpre ređa na jednu preko druge na jednom mestu, dok se ne pojavi slika, pa isto to na drugom mestu i najzad na trećem.

Prve karte koje se igraju iz ruke se malo pomere kako bi se slika stalno videla tokom igre.

Značenje slike

Svaka slika ima svoje značenje, odnosno određuje način ređanja na toj hrpi.

Kraljodređuje da se na toj hrpi ređaju karte kao i u standardnom Mau-Mau. Mora se poštovati boja ili rang gornje karte koja je poslednja na vrhu.
Dama propisuje ređanje susedne karte po rangu bez obzira na boju. Znači, prva manja ili prva veća.
Žandardiktira da se ređaju boje u redosledu bez obzira na rang. Redosled boja je pik-tref-karo-herc-pik-tref itd.

Tok igre

Igrač igra na svoj potez, ili najpre vuče jednu kartu sa ostatka, pa ako želi igra ili pauzira.

Cilj je osloboditi se svih karata iz ruke.

Kečevi imaju posebnu ulogu. Naime, kada se pojavi kec sve karte iz Hrpe se uzimaju, mešaju i prebacuju na dno ostatka te će se kasnije kad dođu na red vući.

Isti igrač odigrava na keca obavezno bilo koju sliku i ona predstavlja početak nove hrpe. Kako će se ređati, zavisi od slike koja je odigrana.

Kec se ne može igrati ako igrač nema u rukama još i sliku.

Ako se prilikom formiranja Hrpa tokom deljenja pojavi kec, odmah se sve karte pre njega odbacuju i kasnije vraćaju u ostatak, a na njega dele sledeće jedna po jedna.

Upravo se može dogoditi Pat pozicija, kada ostanu u ostatku samo kečevi, a ne mogu se igrati, jer igrači ne poseduju sliku. Tada se partija prekida i deli iznova.

Promena hrpe

Već je opisano,da se hrpa može promeniti, odnosno vrsta hrpe u slučaju pojave keca, gde se karte odbacuju, a na njega ide nova slika koja može biti neka druga u odnosu na prethodnu.

Drugi način promene hrpe je kada se na vrhu pojavi slika.

Tog momenta ona postaje važeća i diktira način ređanja.

Bodovanje

Pobednik prebrojava karte u hrpi na koju je igrao poslednju svoju kartu, te njihov broj upisuje kao svoj rezultat u tom deljenju.

Protivnik zbraja broj karata u ruci, te u obe preostale hrpe i to zajedno upisuje.

Teorijski se može dogoditi, da igrač pobedi, a da upiše veći broj bodova od protivnika.

Tako da se mora voditi računa i o mestu završetka igre.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula