Ofarbaj me

Ofarbaj me je kartaška igra koja se igra standardnim špilom karata, a može učestvovati 2-6 igrača.

Činjenice

Igrači2-6
Uzrast18+
Špilstandardni
Karte52

Pravila igre Ofarbaj me

Delilac deli svakom igraču deli po 7 karata poštujući smer kazaljke na satu.

Ostatak karata polaže na sto, licem nadole. Gornja karta sa ostatka je “kontrolna karta”, otkriva se i postavlja na dno špila.

Sledeća karta se otvara i postavlja licem nagore pored ostatka, a sa njom počinje hrpa za odbacivanje.

Cilj igre

Cilj je biti prvi igrač koji će u rukama formirati list od karata istog znaka. To može biti bilo koji znak. Namera se ne otkriva protivnicima, a tokom igre igrači menjaju znakove, u zavisnosti od razvoja situacije.

Tok igre

Najpre svako od igrača odabira jednu kartu i spušta je ispred svog protivnika sa desne strane. Pri tome, svaki igrač od protivnika sa leve strane dobija zamenu za nju. Na osnovu ovoga, može se mnogo toga zaključiti a pre svega koje boje ne skuplja levi igrač.

Prvi je na potezu igrač levo od delioca. Kada odigraju svi u krug, ponovo sledi trgovina sa jednom kartom. Sledeći potez započinje sledeći igrač sa leve strane, drugi od delioca i tako redom.
Svako u krug, jedan broj karata iz ruku izbacuje, a isto toliko kupuje sa ostatka.
Broj karata koji se odbacuje zavisi od trenutne karte na hrpi.

  1. Brojčana karta- 1 karta
  2. Slika- 2 karte
  3. Crni Kec- 3 karte
  4. Crveni Kec- 5 karata

Odbacivanje karata

Igrač posle crvenog keca, pošto odbaci 5 od 7 karata, može i promeniti znak koji je skupljao.

Posle odbacivanja karata igrač vuče isto toliko karata sa ostatka.

Kada se istroši ostatak, hrpa se meša, ostavlja samo gornja karta, a ostale spuštaju pored nje kao novi ostatak sa koga se kupuje.

Pri odbacivanju više karata, igrač mora pokazati sve šta odbacuje, a zatim ih spakuje tako da se vidi samo gornja i to po njegovoj želji, a na osnovu nje, sledeći igrač odbacuje neke karte iz svoje ruke.

Kada svi odigraju, sledi opet trgovina, pa sledeći potez.

U bilo kom trenutku, igrač može objaviti da ima 7 karata istog znaka, spušta ih i dobija partiju.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula