Oktris

Oktris

Oktris spada u grupu originalnih i samostalnih kartaških igara, ne oslanjajući se ni na jednu drugu.

Za Oktris su bile napravljenje specijalne karte. Kako je rasla popularnost širom sveta, nastao je problem sa nabavkom Oktris špilova.

Za igru se upotrebljava standardni špil karata, a u igri ove ne standardne kartaške igre učestvuje 2-4 igrača.

Činjenice

Igrači2-4
Uzrast 18+
ŠpilStandardni
Karte32

Pravila igre

U Oktris kartaškoj igri, koja je predviđena za 2-4 igrača, koji uvek igraju svaki za sebe, koristi se skraćeni špil od 32 karte.

Postoji jedna spesifična situacija, a to je da za razliku od standardnog skraćivanja, u ovoj igri dolazi do izbacivanja najjačih karata kao što su K, Q, J, 10 i 9.

Ulogu najjače karte preuzima 8, dok je A najslabije rangirana.

Još jedna od specifičnosti Oktris igre jeste što se jačina karata rangiraju na sledeći način:

  1. Tref
  2. Pik
  3. Herc
  4. Karo

U špilu 8 je najjača karta, ali se rangira na sledeći način:

  1. Osmica tref
  2. Osmica pik
  3. Osmica herc
  4. Osmica karo

U istom špilu iza 8, 7 je najjača karta, a rangira se po istom sistemu kao 8.

Na kraju, kao najniža karta, po istom sistemu se rangira A.

Ovakav jedinstveni niz karata menja originalni Oktris špil, kod koga su karte numerisane brojevima od 1 do 32, a veći broj uvek predstavlja jaču kartu.

Deljenje karata i tok igre

Delioc deli svakom igraču po 8 karata, deleći 2 po 2 karte. Ako postoji neki ostatak, odlaže se na stranu i ne učestvuje u daljoj igri.

Svako ispred sebe na sto spušta po jednu kartu licem nadole.

Zatim se sve karte istovremeno otvaraju, a najjača od njih nosi štih.

Ako se dogodi da su sve četiri u istoj boji (crvene ili crne), sledeći štih nosi najmanja karta.

Ukoliko je bar jedna različite boje, naredno nošenje ponovo pripada najjačoj karti.

Svaki potez se izvodi tako što svi učesnici istovremeno spuštaju po jednu kartu na talon.

Bodovanje

Svaki štih donosi po 1 bod.

Ako igrač osvoji dva štiha za redom, oba se boduju dvostruko, tri za redom trostruko itd.

Partija traje do 88 bodova, a poslednje deljenje se prekida onog trenutka kada neko objavi da je dostigao pomenuti rezultat.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula