Pokerski remi

Pokerski Remi je kartaška igra, a predstavlja kombinaciju Remija i Pokera.

Naime, igra se deset deljenja dosta originalnog Remija. Iz svakog od njih pobednik zadržava po jednu kartu.

Na kraju te sakupljene karte se slažu u pokerske kombinacije i jača odnosi pobedu u partiji Pokerski remi.

Najčešće se igra 5 takvih partija, pa se zbog toga na kraju svake zapisuju bodovi ili se pak igra na 3 dobijene.

Činjenice

Igrači2-4
Uzrast18+
Špilstandardni
Karte52

Pravila igre Pokerski remi

Ova igra je predviđena za 2 ili 4 igrača, a vrlo često se igra u parove.

Delilac podeli protivniku i sebi, ili svoj četvorici po 4 karte, dok sledeću okreće na talon licem nagore, a ostatak spušta pored nje zatvoreno.

Tok igre

Prvi na potezu je igrač koji ne deli karte. On može vući kartu sa ostatka ili onu otvorenu, koja je početak hrpe za odbacivanje, kao u svakom Remiju.

Jednu kartu igrač odbacuje na hrpu i sada protivnik ima isti izbor.

U svakom trenutku, igrač umesto da vuče kartu, može spustiti Pobednički Trio ili Blokirajući Par.

U oba slučaj deljenje se prekida. To su ovde jedine dve vrste izložaka koje se pojavljuju.

Pobednički trio

Predstavlja bilo koji izložak od 3 karte, tri iste ili niz od tri.

Niz ne mora biti u boji, a takodje kec može biti niski, visok ili prelazan.

Znači važe nizovi A-2-3, Q-K-A, ili K-A-2. Igrač je praktično dobio to deljenje, a četvrtu kartu koja mu ostaje u ruci spušta kao nagradu ispred sebe ne pokazujući je protivniku.

Najčešće se to zna koja karta je u pitanju, ali se ovo može dogoditi i na samom početku partije. U tom slučaju je potpuna nepoznaniza za protivnika.

Karta koja ostaje kao nagrada ne učestvuje u sledećoj podeli već do kraja čitave partije se nalazi ispred igrača.

Posle deset deljenja, svako ima odredjeni broj tih karata pa sledi njihovo uporedjivanje.

Svako se trudi da napravi što jaču pokersku kombinaciju od njih.

Ako se igra u parove, partneri svoje nagradne karte drže zajedno i prave posle deset deljenja zajedničku pokersku kombinaciju.

Pokerska kombinacija ne mora imati pet karata,već recimo može se pobediti sa Parom Kečeva.Znači dovoljne su bile pobede u samo dva deljenja,a kao nagrada dobijen po jedan Kec.

Blokirajući par

Predstavlja izložak od dva para istih karata, znači 2+2. U tom slučaju ne preostaje nijedna karta kao nagrada.

Ovo je odbrambeni završetak, da ne bi protivnik spustio Pobednički trio. Posle Blokirajućeg Para, deljenje je završeno, ali nagrada izostaje.

Tako da u okviru deset deljenja, neće se naći ispred igrača kao nagrade ukupno 10 karata već manje, jer će se neka deljenja završiti Blokirajućim Parom.

Kraj igre

Posle deset odigranih deljenja, partija se smatra završenom. Sada svako uzima svoje nagradne karte koje skupio tokkom igre i od njih formira najjaču pokersku kombinaciju. Igrač sa jačom kartom je pobednik i upisuju mu se bodovi za:

Fleš- 50
Četiri istekarte- 40
Ful -30
Kenta- 25
Straight -20
Triling -15
Dva para -10
Par- 7
Najjača karta- 5

Pored ovoga pobednik i za svaku nagradnu kartu dobija još po 1 bod, nevezano da li je u kombinaciji ili nije.

Ako je više od 5 nagradnih karata kod jednog igrača, računa se ipak samo jedna pokerska kombinacija.

Igra se 5 partija, a konačni pobednik je igrač ili strana sa najvećim brojem bodova.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula