Rang

Rang je jednostavna kartaška igra iz porodice Mau Mau. Omiljena među svim generacijama.

Ukoliko u igri učestvuje 2-4 igrača, koristi se standardni špil od 52 karte sa pridodata 2 Jokera.

Ako Rang igra pak 5 i više igrača, koriste se onda 2 standardna špila sa 4 pridodata Jokera.

Činjenice

Igrači4+
Uzrast8+
Špilstandardni
Karte54, 108

Pravila igre

Delilac svakom igraču deli po 5 karata, dok sama igra u jednom deljenju traje vrlo kratko.

Svako odlaže karte na sredinu stola. Posle deljenja ostatak se spušta licem nadole a gornja karta se otvara i polaže na talon predstavljajući početak hrpe na koju se igra.

Svako od igrača mora igrati kartu na hrpu prvu veću, prvu manju ili kartu istog ranga sa gornjom na njoj. Boje nemaju nikakav značaj.

Ako igrač ne može da igra, on vuče kartu sa ostatka, a zatim jednu odbacuje sa strane, na hrpu za odbacivanje licem nadole.

Hrpa za odbacivanje i hrpa za igru su ovde dva pojma.

Igrač ne odbacuje nijednu kartu jedino ako ima u ruci samo jednu, pa ne može da igra. U tom slučaju kupuje jednu sa ostatka koju zadržava.

A i Joker

Kec i Joker se mogu igrati u svakom momentu. Pri tome, Kec je nizak, znači da na njega dolazi Dvojka ili drugi Kec. Džoker može biti bilo šta. Isti igrač koji odigra džokera, odmah igra još jednu kartu na njega i ona je važeća za dalju igru.

Bodovanje i kraj igre

Interesantan je kraj igre. Cilj je osloboditi se svih karata iz ruku. Ipak, to ovde nije prosto zbog same završnice.
Naime, kada igrač odigra poslednju kartu iz ruke, on postaje pobednik a partija se prekida jedino ako sledeći na nju ne može igrati. Ako igra, pa čak i A ili Jokera koje može igrati na sve, prethodni igrač koji je ostao bez karata vuče 2 dodatne sa ostatka.

Kada se igrač oslobodi karata a sledeći nema šta da odigra, dalja igra se obustavlja.

Svako broji svoje karte i upisuje zbir koji mu je ostao u rukama. Pri tome, slike vrede 10, brojčane karte prema svojim vrednostima, Kec 11, a Joker 15 bodova.

Ko stigne do 100 bodova napušta igru, a ostali nastavljaju.

Pobednik je igrač koji ostane poslednji.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula