Rat za devetke

Rat za devetke je izuzetno zanimljiva i specifična kartaška igra. Spada u kategoriju ratnih igara, i predviđena je za 3 igrača.

Zbog težine igre, Rat za devetke spada u kategoriju komplikovanijih igara, te je više zastupljena među starijom populacijom.

Činjenice

Igrači3
Uzrast18+
Špil standardni
Karte52

Pravila igre

Igra je predviđena za 3 igrača, kao što je naglašeno, zbog komplikovanog načina igre, nije predviđena za decu.

Koriti se špil od 52 karte, gde A vredi 1 bod, Kralj 13, Dama 12, Žandar 11, a ostale karte prema svojim nominalnim vrednostima.

Delilac deli svakome po 7 karata, a Ostatak spušta na sredinu stola.

Igrači uzimaju karte i svako ispred sebe otvoreno polaže jednu ili više Devetki ako mu se nađu u rukama.

Umesto njih, igrači kupuju sa ostatka nove karte kako bi ih opet imali po 7 karata u svojim rukama.

Tok igre

Svako spušta po jednu kartu iz ruke na sredinu stola, i to licem nadole. Zatim ih igrači istovremeno otvaraju.

Najveća karta pobeđuje u toj borbi. Ako su dve najveće karte jednake, odnosno iste su vrednosti, niko ne dobija ovaj duel.

U slučaju pobede, pravi se razlika između najveće i druge po vrednosti karte, toliko karata igrač kupuje sa Ostatka koje spušta ispred sebe na sto, licem nadole.

One ne učestvuju u igri, već mu se boduju na kraju deljenja.

Odigrane karte na talonu se odbacuju sa strane.

Ponovo igraju svi istovremeno po jednu kartu i tako redom, do poslednje.

Kraj igre

Kada se odigraju svih 7 karata iz ruke, sledi brojanje karata ispred igrača. Broje se samo Kečevi i slike koje se tu nađu.

Igrač sa najvećim brojem slika je pobednik.

On ima pravo da zadrži svoje Devetke ako ih je dobio i izbacio na početku deljenja. Ako ih nema, onda je bar sprečio ostale da to učine.

Svi ostali vraćaju devetke u špil, karte se mešaju i deli ponovo.

Tako se igra, sve dok se kod jednog igrača ne nađu sve 4 Devetke u vlasništvu.

Igrač koji nema Devetke na početku partije, može naglasiti da igra za neku protivničku, koja se već nalazi osvojena od strane suparnika. Ako pobedi, ona se ipak vraća u špil. On je ne osvaja, ali je protivnik gubi.

Igra može potrajati jako dugo.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula