Rat

Rat

Rat predstavlja jednu od lakših takmičarskih igara, ali sa vrlo dinamičnim i uzbudljivim tokom igre. Predviđena je za dečiji uzrast, a igra se širom sveta.

Ovo je igra bez ikakve strategije, a podrazumeva sposobnost da se prepozna koja od dve karte je više rangirana, kao i da se prati sama procedura igranja.

Za igru je neophodno obezbediti standardni špil od 52 karte, a predviđena je za 2-4 igrača.

Činjenice

Igrači2-4
Uzrast7+
Karte52
Špil karataStandardni

Rat u dvoje

U ovoj varijanti igre, koja je i najpopularnija, oba igrača dobijaju podjednak broj karata, po 26. Karte su rangirane od najjačih ka najslabijim (A, K, Q, J, 10, 9, 8…2).

Igrači ne gledaju u svoje karte, već ih drže na gomili ispred sebe, okrenute licem nadole. Oba igrača potom uzimaju prve karte i okreću ih licem nagore stavljajući ih na sto.

Onaj igrač koji je u tom momentu okrenuo kartu sa većom vrednošću uzima obe karte, i stavlja ih na svoju gomilu okrenute licem nadole.

Potom oba igrača okreću svoju sledeće karte i postavljaju ih na sto i tako redom.

Ukoliko oba igrača izbace iste karte dolazi do rata. Te karte ostaju na talonu, da bi igrači ponovo izbacili kartu sa svoje gomile licem nadole, a potom još jednu kartu licem nagore.

Igrač u čijim rukama se nalazi nova otvorena karta sa većom vrednošću, pobeđuje u ratu i spušta svih 6 karata licem nadole na dno svoje gomile. rat traje sve dok su nove otvorene karte jednake.

Cilj igre

Cilj igre jeste da jedan od igrača odnese sve karte sa talona, samim tim odnese i pobedu.

Postoje dve mogućnosti u slučaju da jedan od igrača u toku rata ostane bez karata:

  1. Ukoliko igrač A i B imaju sedmice, dolazi do rata. Svaki igrač okreće svoju kartu licem nadole, ali uzmimo u obzir da je ovo poslednja karta igrača B. U ovom slučaju pobeđuje igrač A, jer je je igrač B ostao bez karata za rat. Ako se dođe u situaciju da tokom rata ostanete bez karata, poslednja karta se okreće licem nagore i koristi se za sve bitke u tom ratu. Može se desiti da oba igrača imaju iste poslednje karte, pa je u tom slučaju igra nerešena.
  2. Ukoliko igrač A i B imaju sedmice, dolazi do rata. Igrač A igra kartu licem nadole, a igrač B igra licem nagore (pretpostavimo da je poslednja karta). Ukoliko oba igrača imaju npr. damu, rat se nastavlja. Dama igrača b ostaje, jer je poslednja karta, dok igrač A igra jednu kartu licem nadole a drugu licem nagore i izvuče 9. Igrač B dobija partiju i uzima svih 7 karata (5 karata od protivnika i 2 svoje karte). Igra se nastavlja normalnim tokom.

Rat u troje/četvoro

Ovakav način igranja podrazumeva da tri igrača dobiju po 17, odnosno 4 igrača po 13 karata. U isto vreme svi igrači okreću svoje karte licem nagore, da bi onaj igrač koji ima kartu sa najvišom vrednosti odneo sve ostale karte.

Ukoliko dva ili više igrača imaju iste karte sa najvišom vrednosti, dolazi do rata. Svako igra svoju sledeću kartu okrenutu licem nadole, potom okreću svoju treću kartu.

Igra se nastavlja sve dok jedna od “otvorenih” karata ne bude imala veću vrednost od ostalih, a onda taj igrač dobija sve karte u ratu.

Jako je bitno razumeti da svi igrači učestvuju u ratu, a ne samo oni sa kartama koje su imale najveću vrednost.

Kome prvom ponestane karata, taj igrač napušta igru, a pobednik je onaj igrač koji poslednji odnese sve karte.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula