Ruka i noga

Ruka i noga (Hand and Foot) pripada grupi severnoameričkih kartaških igara.

Vrlo dinamična i uzbudljiva, Ruka i noga, kartaška igra pripadaju porodici Kanaste.

Najčešća verzija je za četiri igrača u partnerstvu, mada postoje brojne varijacije ove igre i nema standardnih pravila.

Iako većina ljudi kaže da ruku i nogu najbolje igraju četiri osobe u partnerstvu, može je igrati i šest u dva tima od po tri, ili bilo koji broj ljudi koji igraju kao pojedinci.

Činjenice

Igrači4-6
Uzrast18+
Špilstandardni
Karte270

Pravila igre za 4 igrača

Partneri sede jedan naspram drugog. Koristi se pet špilova karata, uključujući dva džokera po špilu (ukupno 270 karata). Nakon što su karte promešane, jedan partner uzima deo špila, deli četiri okrenute hrpe od po 13 karata i dodaje ih oko stola u smeru kazaljke na satu dok svaki igrač ne dobije hrpu – ruku . U međuvremenu, partner ručnog delioca uzima drugi deo špila i deli još četiri snopa od po 13 karata i dodaje ih takođe u smeru kazaljke na satu dok svaki igrač ne dobije drugi snop – nogu.

Ostatak nepodeljenih karata se stavlja u hrpu okrenutu nadole u sredinu stola da formiraju zalihu. Gornja karta zaliha se okreće licem nagore i stavlja pored nje da započne hrpu za odbacivanje. Ako je ova karta crvena trojka ili džoker karta (dvojka ili džoker) ona se zakopava u zalihu i pojavljuje se nova karta.

“Noge” igrača se postavljaju licem nadole oko gomile i bacaju gomile – igračima nije dozvoljeno da ih gledaju dok ne odigraju sve karte u svojim rukama. Svaki igrač podiže svoj “hand” steck, a igra počinje s igračem levo od onoga koji je podelio ruke.

Nakon završetka igre, skretanje na deljenje prelazi na levu stranu. Kompletna igra se sastoji od četiri dogovora.

Cilj igre

Cilj je da se igrači reše svih karata iz ruke, a zatim i iz noge, tako što će ih spojiti.

Spajanje karata

Meld je set od tri do sedam karata jednakog ranga postavljenih licem prema gore na stolu. Kombinacija ne može imati manje od tri karte ili više od sedam. Spojevi pripadaju partnerstvu, a ne pojedinačnom igraču.

Nakon što se započne spajanje tri ili više karata, bilo koji igrač iz partnerstva može mu dodati nove karte dok ih ne bude sedam. Igrači mogu da naprave napraviti spoj karata bilo kojeg ranga (A, Q, K…. sve do 4).

Trojke imaju specijalnu ulogu i ne spajaju se na običan način. Dvojke i džokeri su “wild cards” i mogu se koristiti kao zamene u spojevima, sve dok postoji barem dvostruko više pravih karata ranga spoja od džokera. Tako spoj od 3, 4 ili 5 karata može sadržati najviše jednu džoker kartu, a spoj od 6 ili 7 može sadržavati najviše dve.

Takođe možete napraviti spoj koji se u potpunosti sastoji od džokera – dvojki i džokera. U stvari, morate napraviti takav spoj da bi vam bilo dozvoljeno da izađete i dobijete posao.

Postoje tri vrste spajanja:

 • čista kombinacija nema džokera
 • prljavi spoj ima jednu ili dve džoker karte (ali ne više od jedne osim ako nema najmanje 6 karata u spoju)
 • divlji spoj se u potpunosti sastoji od džokera.

Šta je hrpa?

Spoj od sedam karata naziva se hrpa . Dok su spojevi razvučeni licem prema gore, kompletne gomile su kvadratne i karte postavljene na vrh pokazuju vrstu – crveni karton za čistu gomilu, crni karton za prljavu hrpu i džoker za divlju hrpu (ili dve ako ne sadrži džokera). Obično se kompletne gomile od sedam karata drže ispred jednog člana partnerstva (zajedno sa crvenim trojkama), dok drugi partner čuva nepotpune spojeve od tri do šest karata.

Dobijaju se bodovi za karte koje ste spojili, a gubite bodove za sve karte koje su vam ostale u ruci na kraju igre. Igra se završava kada se neko reši svih karata u svojoj “ruci” i “nozi”, spajanjem ili odbacivanjem (ovo je poznato kao “izlazak”). Da bi vam bio dozvoljen izlazak, morate ispuniti sve sledeće uslove:

 1. vaše partnerstvo mora imati najmanje dve prljave gomile, dve čiste gomile i jednu divlju hrpu (tačno sedam karata u svakoj);
 2. vaš partner mora da je podigao svoju “nogu” i odigrao barem deo jednog okreta s njom;
 3. morate tražiti dozvolu partnera za izlazak. Ako se partner složi, morate spojiti sve svoje preostale karte ili spojiti sve osim jedne od preostalih karata i odbaciti poslednju kartu. Ako partner kaže ne, ne smete izlaziti.

Vrednost kartica

Pojedinačne kartice imaju sledeće vrednosti. Računaju se za vas ako ste ih spojili, ali protiv vas ako vam ostanu u ruci ili nozi na kraju igre:

Džoker50 bodova
Dvojke i asovi20 bodova
Od osmice do K10 bodova
Od 4-75 bodova
Crne trojke5 bodova

Bonus poeni

U ovoj igri postije i bonus poeni.

Oba tima postižu bodove za sve kompletne gomile koje naprave, pored bodova za karte unutar gomile.

Očigledno, samo tim koji izađe daje bonus za izlazak.

Crvene trojke se računaju plus 100 poena ako su postavljene licem prema gore na stolu sa vašim spojevima, ali minus 100 poena ako nisu (na primer, ako ne uspete podići nogu pre nego što protivnik izađe, sve crvene trojke u igri dobiće minus 100 bodova).

Svaka kompletna “čista” hrpa od 7 karata500 bodova
Svaka kompletna “prljava” hrpa od 7 karata300 bodova
Svaka kompletna “divlja” hrpa od 7 karata1500 bodova
Za “izlazak”100 bodova
Svaka crvena trojka100 bodova

Tok igre

Igrač levo od osobe koja je podelila “ruke” započinje igru, a red za igru je u smeru kazaljke na satu oko stola dok neko ne izađe. Svaki igrač, neposredno pre prvog okreta, mora staviti sve crvene trojke koje drže licem prema gore na sto i izvući jednak broj karata iz gomile zaliha da ih zameni. Zatim nastavljaju da izvlače karte za svoj prvi potez. Skretanje se obično sastoji od:

 1. uzimanje gornje dve karte iz zaliha;
 2. opciono spajanje nekih karata ili dodavanje spojeva vašeg partnerstva;
 3. odbacivanje jedne karte na vrhu hrpe za odbacivanje.

Ako izvučete crvenu trojku iz zaliha, trebate je odmah staviti licem prema gore na sto sa svojim spojevima i izvući novu kartu iz zaliha da je zamenite.

Kao alternativu izvlačenju 2 karte iz zaliha, možete uzeti prvih sedam karata iz gomile za odbacivanje. Ako gomila sadrži manje od sedam karata, možete uzeti celu hrpu, ali nikada ne možete uzeti više od sedam karata iz gomile odjednom. Da biste podigli sa gomile za odbacivanje, morate ispuniti sve sledeće uslove:

 1. gornja karta gomile za odbacivanje ne sme biti trojka;
 2. morate imati dve karte koje su istog ranga kao i ova gornja karta;
 3. morate odmah spojiti ove tri karte (dve koje držite i gornju odbacite), moguće zajedno s drugim kartama koje držite.

Nakon podizanja sa gomile za odbacivanje i spajanja, završavate svoj red odbacivanjem jedne karte kao i obično.

Ako se vaša strana još nije spojila (stavljanje crvenih trojki se ne računa kao spajanje), tada prvi put kada spajate morate spustiti karte čije pojedinačne vrednosti iznose barem minimalni zahtev za spajanje.

Možete staviti nekoliko spojeva odjednom da biste to postigli ako želite. Ako skupljate gomilu, možete spojiti dodatne karte iz svoje ruke zajedno s gornjom odbačenom i dve koje joj odgovaraju kako biste napravili svoj minimalni broj, a neke od ovih dodatnih karata mogu biti divlje.

Međutim, ne možete računati nijednu od ostalih 6 karata koje ćete pokupiti iz gomile za odbacivanje prema ovom minimumu.

Kombinacija karata u igri Ruka i noga

Kombinacija ne može sadržati više od sedam karata, a partnerstvu nije dozvoljeno da ima dve nepotpune kombinacije istog ranga, ali ako popunite gomilu, tada možete započeti još jednu kombinaciju istog ranga.

Stoga, ako imate nepotpunu kombinaciju pet ili šest karata na stolu, nećete moći podići kartu tog ranga iz gomile za odbacivanje osim ako nemate dovoljno karata tog ranga da završite prvu hrpu od sedam karata i napravite novu kombinaciju od tri karte istog ranga. 

Sve ove karte moraju doći iz vašeg držanja i gornje karte gomile – opet vam nije dozvoljeno da koristite druge karte koje ćete pokupiti iz gomile za odbacivanje da biste ispunili zahtev.

Podizanje noge

Kada se rešite svih karata u vašoj “ruci”, onda pokupite “nogu” i nastavite da igrate od toga.

Postoje dva malo različita načina da se to dogodi u igri Ruka i noga.

Ako uspete spojiti sve karte iz svoje “ruke”, možete odmah podići svoju “nogu” i nastaviti svoj red, odbacivši jednu kartu na kraju.Ako spojite sve karte iz svoje “ruke” osim jedne, a zatim odbacite ovu poslednju kartu, možete podići svoju “nogu” i početi s njom igrati na početku sledećeg poteza.

Kraj igre

Igra Ruka i noga se završava kada:

 • igrač izlazi, nakon što je zatražio i dobio dozvolu, spajanjem svih njegovih ili njenih preostalih karata.
 • ili spajanjem svih osim jedne karte i odbacivanjem posljednje karte
 • kada se zaliha iscrpi i igrač želi da crpi iz nje.

Ne možete izaći dok vaš tim ne završi tražene gomile (2 prljave, 2 čiste i jednu divlju), a vaš partner ne podigne nogu i odigra barem deo jednog okreta iz nje.

Ako niste ispunili ove uslove, ili ako ste ih zadovoljili, ali vam partner odbije da izađete, onda vam nije dozvoljeno da ostanete bez kartica.

To znači da ako igrate nogom, morate držati najmanje dve karte u ruci nakon spajanja – jednu za odbacivanje i barem jednu koju ćete držati u ruci kako bi se igra mogla nastaviti.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula