Skopa

Skopa je jedna od zastupljenijih kartaških igara u Hrvatskoj, tačnije Istri i Dalmaciji.

Poreklo ove igre potiče iz Italije, pa stoga i nije iznenađujuće odakle je baš na primorju velika zainteresovanost za Skopu.

Mimo Italije, primorja Hrvatske, Skopa je izuzetno omiljena igra u Brazilu.

Skopa je izuzetno interesantna i uzbudljiva kartaška igra, u kojoj se koriste tršćanske karte (40 karata u špilu), a igra se sa 2-4 igrača.

Činjenice

Igrači2-4
Uzrast18+
Špiltršćanski (italijanski)
Karte40

Pravila igre

Skopa inače znači metla, te odatle i možemo zaključiti da se karte “metlaju” sa stola, odnosno svaki igrač se trudi da odnese što više karata, a samim tim i osvoji što više bodova.

Karte sa brojevima od A-7 imaju nominalnu vrednost odnosno svaka karta sa ovim brojem označava i vrednost (A-1 bod, 2-2 boda itd), dok 11 (fanat), 12 (konj) i 13 (kralj) redom vrede 8, 9 i 10 bodova.

Svaka karta može nositi kartu jednake vrednosti bez obzira na boju (bate, dinare, kupe, špade), ili 2 ili više karata kojima je zbir jednak bačenoj karti.

U slučaju da bačena karta ima sebi po vrednosti karte na talonu, igrač mora pokupiti tu kartu, ili jednu od njih ako ih je više jednakih, a ne 2 ili više karata kojima zbir odgovara bačenoj karti.

5 načina do poena iz igre

U Skopa kartaškoj igri postoje načini kako doći do određenih poena iz igre, a oni su sledeći:

  1. Igrač koji skupi veći broj karata osvaja 1 poen.
  2. Igrač koji skupi veći broj dinara osvaja 1 poen.
  3. Igrač koji skupi 7.dinara takođe dobija 1 poen.
  4. Igrač koji skupi setante, odnosno 7, dobija 1 poen.
  5. Igrač koji skupi sve karte sa stola osvaja jedan poen, skopu, osim kad igrač igra poslednji u pojedinom deljenju.

Setante

Setante svakog para čini zbir 4 najbolje karte svake boje. Setante se računaju nezavisno od glavnog načina bodovanja. Obično se za proračun setanti koriste sledeće vrednosti za pojedine karte:

Rang karataVrednost-poeni
721
618
A16
515
414
313
212
Kralj10

Ako je igrač skupio sedmicu kupa i dinara, šesticu bata i asa špadi, onda se setante računaju: 21 + 21 + 18 + 16 = 76.

Deljenje karata

Svi igrači naizmenično po redu mešaju i dele karte. Pravilno je deliti karte u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na časovniku.

Nakon mešanja karata igrač koji sedi sa desne strane delioca udara karte po špilu.

Nakon toga delilac deli jednak broj karata svakom igraču u krug s tim da im deli karte po vlastitom nahođenju, a da na kraju svi imaju jednak broj karata.

Tok igre

Prvi igrač s deliočeve leve strane prvi baca kartu otvarajući sledećem igraču mogućnost da pokupi njegovu kartu, čime ovaj osvaja skopu.

Kartu kojom odnese sve preostale karte sa stola okreće uspravno i ostavlja je da viri iz skupljenih karata kako bi se označila skopa. Igra se nastavlja dok se i poslednja karta ne baci na talon.

U slučaju da na stolu nakon toga preostane još karata sve ih kupi igrač koji je poslednji kupio.

Moguće je da broj skupljenih karata ili dinara bude jednak, patān, tada nitko ne osvaja taj ponat.

Ako delilac pri deljenju ne podeli tačan broj karata svakom od igrača protivničkog para ili igraču se upisuju četiri poena.

Skopun, igra u dvoje/troje

Kada se Skopa igra u paru, delilac deli svih 40 karata. Igrači u protivničkom timu skupljaju karte na jednu gomilu. Igra se završava kada jedan od parova, nakon poslednje skupljene karte i prebrojavanja poena, dođe do zbira 21 i više.

Kada se Skopa igra u troje, deli se 36 karata dok preostale 4 delilac u bilo kojem trenutku deljena okrenute nadole stavlja na sto.

Ukoliko se Skopa igra u dvoje, deli se po tri karte svakom igraču, a četiri karte se okrenute stavljaju na sto. Preostalih 30 karata se naizmenično uzima, a kad se odigraju sve tri karte koje igrači imaju u ruci. U dvoje se igra sve dok se nakon brojanja karata ne skupi barem 16 poena.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula