Spoons

Spoons je kartaška igra iz porodice Mau Mau. Za igru su potrebna 2 standardna špila, a učestvuje 3-8 igrača.

Ukoliko je u igri 5 igrača, biće neophodno da obezbedite 4 kašike. Dakle, za igru su potrebne prave kašike, a njihov broj je za jedan manji od broja igrača.

Činjenice

Igrači3-8
Uzrast8+
Špilstandardni
Karte104

Pravila igre

Broj karata koje će igrači dobititokom deljenja zavisi od njihovog broja. Ako u igri učestvuju 3 ili 4 igrača, deli se svakome po 7 karata. Ukoliko ih je 5 ili 6, svako dobija po 6 karata ,a ako igraju 7 ili 8, po 5 karata svakome sleduje.

Ostatak se spušta na sredinu stola, a delilac zatim otkriva njegovu gornju kartu i glasno izgovara njen rang.
U ovoj igri, tokom cele igre, igrači pri odigravanju govore kartu koju igraju. Ko od igrača ne imenuje kartu, vuče za kaznu 2 karte sa ostatka.

Tok Spoons igre

Svako pri odigravanju imenuje kartu koju igra, ali samo rang, ne i boju. Igra se na hrpu karta iste boje ili ranga sa gornjom kartom. Igrač ne mora igrati kartu ako ima u rukama, ali zato ako nema, ili ne želi da igra, mora uzeti jednu sa ostatka.

Jedino nju može, ako odgovara, odigrati. Ako je stavi u list, igra prelazi na sledećeg igrača.

Pored imenovanja karte koja se igra, mora se najaviti “poslednja” kada ostane u ruci, inače sledi kazna.
Kada se ostatak istroši, gornja karta ostaje na talonu, a ostale se mešaju i okreću kao novi ostatak na stolu.

Specijalne Spoons karte

Kralj-Kada se odigrava kralj, ne izgovara se njegovo ime već igrač govori : “Uzmi dve”. Sledeći igrač mora vući 2 karte sa ostatka i propustiti igru. Ako pak može odigrati potez, on vraća napad tako što odigrava kralja, pa govori igraču koji je odigrao prvog : “Uzmi tri”. Ovaj ako ima, igra još jednog kralja i govori mu da uzme 4 itd.
Njih dvojica ratuju, a onaj koji nema više kraljeva mora vući zadnju izgovorenu obavezu koju su jedan drugom nametali i povišavali. Bez obzira ko je vukao sledeću kartu, odigrava treći igrač koji je na potezu iza ove dvojice.

Dama-Dama menja smer igre. Igrač koji je odigrava umesto da kaže “dama” on govori : “Idemo nazad”.

“SPOONS”

Žandar-Napomenuli smo da u igri učestvuju i kašike, i to za jedna manje od broja igrača. One su postavljene na sredini stola. Igrač koji odigra Žandara viče “Spoons” i tad svi kreću da uhvate jednu kašiku. Naravno, jedan igrač neče uspeti da uzme kašiku, pošto ih je za jedna manje. Ako dva igrača uhvate istu, kašika ostaje kod onoga koji ju je uhvatio bliže kraju drške.
Igrač koji je ostao bez kašike vuče 2 karte, a igru nastavlja sledeći po redu iza njega.

Desetka-Kada odigrava 10, igrač govori : “Repot” i igra još jednom. Tako može odigrati nekoliko za redom ali na kraju mora biti karta u boji poslednje desetke sa nekim drugim rangom. Ako je destka poslednja, igrač ne završava deljenje već mora kupiti kartu. Tek ako odgovara boja pa je odigra, on je pobednik. U protivnom, zadržava je u rukama a igra se nastavlja.

Osmica-Osmica je “divljak”, odigrava se na bilo koju boju i rang, a igrač ne objavljuje njen rang, već boju koju zahteva da se igra dalje.

Dvojka-Kada se odigra dvojka, igrač govori “Konto 2”. Svako sledeći mora igrati keca ili dvojku. Pri tome sabira kartu koju igra sa prethodnim kontom. Ako igra keca, reći će “Konto 3”, a ako igra dvojku, “Konto 4” itd. Prvi igrač koji nema keca ili dvojku, kupuje onoliko karata koliki je poslednji konto bio.

Kec-Ako se igra u okviru prethodno opisanog konta, govori se zbir koji pravi. Ako se igra uobičajeno kao normalna karta, prosto se imenuje “kec”.

Bodovanje

Kada neko ostane bez karata, on je pobednik i ne dobija bodove. Ostalim igračima se upisuje onoliko bodova koliko piše na kartama. Pri tome karte vrede:

10 i 850 bodova
slike20 bodova
kečevi i dvojke10 bodova
ostale karte5 bodova

Partija traje do 500 bodova, a pobednik je igrač sa najmanjim rezultatom.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula