Switch

Switch je kartaška igra iz porodice Mau Mau igara. Slična je igri Mau Mau, ali sa specifičnim završetkom na kraju igre. Zbog njega je i dobila ime “prekidač”.

U Switch kartaškoj igri učestvuje 3, 4 pa čak i 5 igrača, a koristi se dupli standardni špil od 104 karte.

Činjenice

Igrači2-4
Uzrast8+
Špilstandardni
Karte104

Pravila igre

Za ovu kartašku igru je neophodno da u igri učestvuje više od 3 igrača, idealno je za 5. Zbog toga se koriste 2 špila standardnih karata.

Delilac ima zadatak da podeli svakom igraču po 5 karata, a ostatak iz gomile postavlja na sto okrenute licem nadole. Prvu kartu sa gomile delilac okreće, i postavlja je licem nagore pored te gomile. Ta karta predstavlja početak hrpe na koju se igra.

Tok igre

Svaki igrač mora da odigra po jednu kartu, ili da uzme kartu sa ostatka. Ukoliko može da odigra potez, karta kojom igra mora biti iste boje ili ranga sa prvom gornjom kartom na hrpi.

Ukoliko igrač vuče kartu, bilo da ne može ili da ne želi da odigra potez, uzima gornju kartu sa ostatka, i time se njegov potez završava. On posle toga ne može igrati na hrpu, već potez preuzimai sledeći igrač.

5 specijalnih Switch karata

U ovoj kartaškoj igri poseban akcenat se stavlja na sledećih 5 karata:

Apredstavlja “divlju” kartu i može se odigrati u svakom trenutku bez obzira na gornju kartu hrpe. Igrač koji igra kecom zahteva boju sledeće karte koja se mora igrati.
Jigra se uobičajeno, a na njega mora ići bilo koja slika. Međutim, sledeći igrač ne mora poštovati njegovu boju.
8takođe se igra uobičajeno, a sledeći igrač mora propustiti potez.
5ponovo vraća igru na prethodnog igrača. Znači ako se igra u desno, ponovo je na potezu levi igrač od onoga ko je odigrao pomenutu kartu.
2obavezuje sledećeg igrača da uzme 2 karte sa ostatka i propusti potez. On se može spasti ako može da odigra novu dvojku, a u tom slučaju sledeći kupuje 4 karte itd.

Specijalne karte se odnose samo na prvog sledećeg igrača, a odmah zatim se tretiraju kao svaka druga karta.

Recimo, kod odigrane dvojke sledeći igrač kupuje 2 karte, a zatim dalje se na nju igra u boji ili nova dvojka, kao i na svaku drugu kartu.

Ako igrač odigra identičnu kartu gornjoj, odnosno istu i po rangu i po boji, svi u krug kupuju po jednu kartu sa ostatka a on igra ponovo. Ipak ako je gornja karta specijalna, on se mora pridržavati pravila koja ona nalaže.

Zadnja karta

Poslednja karta u Switch ruci se mora najaviti.

Ako je ostala samo jedna karta, igrač mora reći “Zadnja”. Ako to ne uradi, kada dođe na red za igru, kupuje za kaznu jednu kartu sa ostatka i propušta potez.

Bodovanje

Kada se neko oslobodi svih svojih karata iz ruke, igra se prekida.

Sabiraju se svakome bodovi u preostalim kartama u ruci. Pri tome, svaka se boduje prema svojoj brojnoj vrednosti, slike sa po 10, a specijalne karte dvostruko.

Znači, kečevi sa 22, žandari 20, osmice sa 16, petice sa 10.

Dvojke udvostručavaju vrednost bodova u ruci ako ih ima više, svaka se množi sa 2.

Ako igrač ima u ruci dve identične karte, po boji i rangu, ona njegov skor polovi. Ako je više takvih parova, svaki skor umanjuje za duplo.

Cilj igre

Partija traje do 250 bodova, a cilj je imati što manje. Ipak, igrač koji prvi dostigne ili pređe taj skor nije automatski izgubio, već ima šanse za dalji nastavak igre.

Partija se nastavlja sve dok samo jedan igrač ne ostane ispod 250 bodova i on je pobednik.
Ako bilo ko dostigne ili premaši 500 bodova, on je poražen a ne onaj koji je stigao do 250.

Ipak, ako niko ne premaši 500, poraženi ostaje onaj prvobitni.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula