Tablić

Tablic

Jedna od najpopularnijih balkanskih kartaških igara jeste tablić.

Najčešće se igra sa dva igrača, ali nije neobično i da se igra u parovima (dva igrača naspram druga dva) koji su dijagonalno raspoređeni.

Tablić se igra sa špilom od 52 standardne karte isključujući dzokera.

Igrači2-4
Preporučeno od 7+
Karte52
Špil karataStandardni špil

Pravila igre

Prvi diler, odnosno igrač koji deli karte, bira se izvlačenjem karata iz promešanog špila, ali pre nego što se izvuku karte, igrač mora da izjasni da li će karte deliti diler sa najvišom kartom (kec se računa kao 11), ili će tu ulogu preuzeti igrač sa najmanjom kartom (kec se računa kao 1).

Igra započinje mešanjem karata od strane dilera, a igrač sa njegove leve strane preseca špil, i postavlja četiri donje karte na talon jednu pored druge, koje su okrenute licem nagore i one označavaju početni raspored.

Igrač koji je presekao karte pokazuje donju kartu protivniku, koja će postati donja karta špila, i biće primljena od dilera u završnoj fazi dogovora.

Diler svakom igraču deli ukupno šest karata, u dva kruga po tri karte.

Preostale nepodeljene karte se odlože licem nadole sa strane, a kada se odigraju sve karte, diler će opet podeliti preostale karte, dok se sve karte ne potroše.

Ukoliko ne želi da deli karte, igrač sa leve strane koji je predoređen za sečenje karata, može odbiti tu ulogu tapkanjem vrha špila.

Tu ulogu preuzima igrač koji deli karte, pokazujući donju kartu u špilu, svakom igraču deli po šest karata, a tek onda formira talon postavljajući od vrha špil četiri karte jednu do druge.

Kada igrači odigraju sve karte, deli se istim načinom još šest karata, bez deljenja novih karata licem nagore.

Kada se odigraju sve karte, i završi se partija, red za deljenje prelazi na desnu stranu.

Cilj igre

Cilj igre je odneti što više karata sa talona, odnosno odneti što više štihova, to jeste biti pobednik sa rezultatom od 101 ili više ponea.

Karte se “odnose” tako što se kartom iz ruke nosi karta koja je iste vrednosti ili više karata, čija je suma jednaka vrednosti bačene karte.

Odnete karte se skupljaju kod svakog igrača da bi se na kraju partije prebrojali poeni.

Vrednovanje karata

Svaka štih poseduje određene vrednost u ovoj igri. Kralj (K) nosi vrednost 14, Dama (Q) 13, a Žandar (J) 12.

Ostale karte se boduju prema svojim nominalnim vrednostima.

Kec (A) u tom pogledu ima poseban tretman. Njegova vrednost može biti 1 ili 11, u zavisnosti od procene i želje igrača koji je na potezu.

U bodovanju karata na kraju igre, mora se napomenuti da 10 karo i 2 detelina nose duple poene.

Tok igre

Igrač sa desne strane dilera započinje prvi igru, koja se nastavlja u smeru kazaljke na satu.

Kada je vaš red za igru, svojom karticom uzećete sa talona istu vrednost kartice ili skup karata vrednosti svoje kartice, ili karticu iste vrednosti i istog znaka i odložite svoje karte na jednu gomilu okrenute licem nadole.

Ukoliko nijedna karta u vašim rukama ne odgovara karti ili zbiru karata na talonu, ostavićete jednu kartu po svom izboru na talon, pa igrač do vas nastavlja regularno igru.

Kada ste vi na potezu, nije uvek neophodno da odnesete neku kartu, ali ukoliko se pak to desi i pokupite sve karte sa talona vi ste napravili takozvanu tablu, što u konačnom bodovanju vredi bod više.

Primer i pojašnjenje igre

Na primer, sledeće karte su na stolu: A, 2, 6, 7, 8, K

  • Ukoliko igrate kartom 9, sa talona možete uzeti A+8 ili 6+2+A
  • Ukoliko igrate kartom 10, sa talona možete uzeti 8+2 ili 7+2+A
  • Ukoliko igrate kartom A, sa talona možete uzeti A, 8+2+A
  • Ukoliko igrate kartom 4, ne možete uzeti nijednu kartu, već je ostavljate na talon

Bodovanje igre

Na kraju igre, svaki igrač ili tim dobija poene za prikupljene kartove, tj štihove.

  • Svaki A, K, Q, J nose jedan poen
  • 10 karo nosi dva boda
  • Ostale 10 nose jedan bod
  • 2 detelina nosi jedan bod
  • Svaki tim ili igrač sa najviše karata dobijaju 3 poena

Na kraju zbir je 25 poena, dok se za svaku tablu pripisuje još jedan bod.

Ukoliko je zbir karata kod svih isti, niko ne dobija dodatna 3 boda, tako da to iznosi 22 boda plus tabla.

Poeni se beleže, karte se skupljaju i predaju sledećem igraču.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula