Tač

Tac

Tač je jedna od najjednostavnijih i najzabavnijih kartaških igara, kako za decu, tako i za stariju populaciju.

Predviđena je za igru od 2-4 igrača standardnim špilom, ali ukoliko se igra proširi na veći broj igrača, može se dodati i još jedan špil karata.

Činjenice

Igrači2-4
Preporučen uzrast 7+
Karte52
Špil karataStandardne karte

Pravila igre

Ukoliko se za igru odluči 2 igrača, svakom igraču če biti dodeljeno 26 karata, a uza igru od 3 igrača 17, za 4 igrača 13 karata. Ako se za igru odluči veći broj igrača, karte će biti raspoređene naspram povećanog broja špila.

U igri sa 3 igrača, s obzirom da je broj podeljenih karata 51, jedna karta će biti višak, pa se bilo koji A spušta na sredinu licem nagore, i on predstavlja prvu kartu centralne gomile.

Dobijene karte igrači spuštaju na licem nadole ne mešajući ih, da bi te karte posle predstavljale zatvorenu gomilu svakog igrača.

Cilj igre

U igri Tač cilj igre je da se igrači oslobode prvi svih karata iz ruku. Onaj igrač koji to prvi uspe proglašava se pobednikom.

Početak igre

Na početku igre, dok nije postavljen prvi kec na centralnu gomilu, igrači nemaju pravo da svoje karte stavljaju na odbačene gomile drugih igrača. Prvi igrač na redu otvara kartu sa vrha svoje zatvorene gomile, i ukoliko izvuče A (dvojka u slučaju tri igrača), spušta je na centralnu gomilu. Karte se na centralnoj gomili ređaju u rastućem nizu – A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K.

U tom slučaju otvara sledeću kartu i igra dalje dok može. Ako karta koju je igrač izvukao sa svoje zatvorene gomile ne može da se stavi na vrh centralne gomile, igrač je stavlja okrenutu licem nagore pored svoje zatvorene gomile i na taj način počinje da formira svoju odbačenu gomilu.

Sledeći igrač otvara svoju prvu kartu i stavlja je na vrh centralne gomile, ako je to moguće. Igrač ima pravo da baci kartu na centralnu gomilu ukoliko ta karta nastavlja rastući niz u odnosu na kartu koja se već nalazi na vrhu centralne gomile. 

Osim spuštanja karte na centralnu gomilu, igrač je dužan da spusti svoju kartu na odbačenu gomilu bilo kog od igrača, ako ta karta nastavlja rastući niz. Ako ima više mogućnosti, igrač slobodno bira da li će kartu staviti na centralnu gomilu, ili na odbačenu gomilu nekog od igrača.

Tok igre

Na početku svakog poteza, igrač je dužan da proveri da li kartu sa vrha svoje odbačene gomile može da stavi na vrh centralne gomile, ili na vrh odbačene gomile nekog drugog igrača.

Tek kada je iscrpeo sve poteze sa odbačenom gomilom, igrač uzima kartu sa vrha svoje zatvorene gomile. Kada podigne kartu sa vrha svoje zatvorene gomile, igrač je dužan da je postavi na vrh centralne gomile ili na vrh odbačene gomile nekog od saigrača, ukoliko je to moguće. Tek ako to nije moguće, igrač spušta kartu na vrh svoje odbačene gomile.

Tokom igre, kada igrač istroši svoju zatvorenu gomilu, bez mešanja okreće svoju odbačenu gomilu (koja tada postaje zatvorena gomila) i nastavlja da igra.

Kada centralna gomila dodje do kralja, nastavlja se dalje kecom.

Šta je Tač?

Ako se desi da je igrač mogao da spusti kartu sa zatvorene ili odbačene gomile na centralnu, ili gomilu nekog drugog, a nije to učinio, neko od saigrača treba da kaže “Tač”.

Tada igrač od svih saigrača dobija po jednu kartu sa dna njihovih zatvorenih gomila. Te karte stavlja na dno svoje zatvorene gomile.

U toj situaciji, igrač prekida taj potez i igra sledeći igrač.

Obavezan redosled igranja

Ovo je redosled kog se moraju pridrzavati svi igrači, a on glasi:

  1. Igrač sa vrha svoje odbačene gomile stavlja kartu na centralnu gomilu.
  2. Igrač sa vrha svoje odbačene gomile stavlja kartu na odbačenu gomilu nekog drugog igrača.
  3. Stavlja kartu sa vrha svoje zatvorene gomile na centralnu gomilu.
  4. Stavlja kartu sa vrha svoje zatvorene gomile na odbačenu gomilu nekog drugog igrača.
  5. Ako ništa prethodno nije moguće – stavlja kartu sa vrha svoje zatvorene gomile na svoju odbačenu gomilu.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula