Bartok

Bartok spada u kartašku igru iz porodice Mau Mau. Predviđena je za minimum 3 igrača, ali je preporučljivo da u igri učestvuje veći broj.

Igra se sa standardnim duplim špilom, dakle 104 karte.

Bartok predstavlja australijsku verziju Mau Mau, ali zbog svoje interesantne igre, rasprostranjena je širom sveta.

Činjenice

Igrači3+
Uzrast8+
Špilstandardni
Karte104

Pravila igre

Bartok se igra kao standardni Mau Mau.

Delilac svakom igraču deli 6 karata, dok se ostatak polaže na sredinu stola licem nadole, a gornja karta okreće i postavlja pored njega.
Svaki igrač na svom potezu odigrava kartu iste boje ili ranga sa gornjom kartom na hrpi.

Ko nema kartu ili ne želi da odigra potez, kupuje jednu kartu sa ostatka pa igru nastavlja sledeći igrač.

Pored ovih standardnih pravila, ovde je igračima ostavljena mogućnost da biraju od deljenja do deljenja specijalne karte.

Specijalne karte se ovde igraju po standardnim pravilima ali svaka ima svoje značenje u igri koga se igrači moraju pridržavati. Svako pri odigravanju može proglasiti pomenuti rang za Specijalnu kartu i pri tome govori njeno značenje.

Do kraja deljenja te karte imaju svoju ulogu, dok svi ostali igrači moraju do kraja igre da pamte njihovo značenje.

Ako se igrači zbune i pogreši pri odigravanju, za kaznu kupuju 2 karte sa ostatka.

5 specijalnih karata

Promena smeraAko se igra odvijala sa leva na desno, igrač recimo odigra 6 i kaže da će ta karta biti promena smera, igra protivnik sa njegove leve strane, značii kreće igra ulevo. Kada se pojavi sledeća 6, ponovo se vraća desni smer. Ako pri tome igrač koje je trebao da igra pre promene smera ipak krene i odigra nešto, uzima kartu nazad a zatim za kaznu odmah kupuje još 2 sa ostatka.
Zahtevati drugu bojuIgrač koji igra govori i boju u kojoj se treba dalje igrati.Ako tokom igre zaboravi pa odigra pomenutu kartu a ne kaže boje, vuče 2 kaznene karte sa ostatka.
Preskočiti sledećeg igračaOvo je jasno. Ako se igrač zaboravi pa odigra ipak nešto, vraća nazad kartu i još vuče 2 kaznene.
Sledeći igrač vuče kartu sa ostatka i propušta red .
Isti igrač ponovo igra još jednu karticu. Ako zaboravi, vuče 2 kaznene karte.

Cilj igre

Cilj ove igre je osloboditi se svih karata iz ruke.

Poslednja karta se uvek mora najaviti.

Čim to nekome podje za rukom, ostalim igračima se sabiraju bodovi u ruci.

Specijalne karte u tom deljenju, koje su ostale u ruci igrača, se broje dvostruko.

Partija se igra dogovoreni broj deljenja, a pobednik je igrač sa najmanjim rezultatom.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula