Basra

Basra

Basra predstavlja kombinaciju pasira i tablića, mada nije isključeno da je upravo tablić nastao od igre basra.

U igri basra mogu učestvovati dva igrača ili dva para i koristi se standardni špil, od 52 karte.

Činjenice

Igrači2-4
Uzrast8+
Karte52
ŠpilStandardni

Deljenje

Svako tokom deljenja dobija po četiri karte, u dva navrata po dve, a zatim se sledeće četiri izbacuju na talon, licem na gore.

Ostatak se privremeno odlaže na stranu, a kada se podeljene karte odigraju delilac deli nove. To se ponavlja sve do kraja ostatka pri čemu se na talon izbacuje samo u prvom krugu.

Ako u toku deljenja na talon izađe sedmica u karo znaku ili bilo koji žandar, vraćaju se u sredinu špila a umesto njih se izbacuju nove karte. Naime, kako one imaju specijalnu funkciju ne smeju se naći na talonu.

Pravila igre

Pravila igre su skoro identične tabliću. Sa jednom kartom se može odneti karta iste vrednosti ili više njih čiji je zbir jednak njenoj vrednosti. Jedna karta može istovremeno odneti i više različitih kombinacija.

U ovoj igri dupliranje nije dozvoljeno, odnosno sa talona se mora odneti sve što je moguće.

Kec se uvek vrednuje kao jedan a ostale karte prema svojim brojnim vrednostima, dok štihovi u ovoj igri nemaju bodonosne vrednosti. One se mogu nositi samo sa istim takvim.

Sedmica u znaku karo i žandari nose sve karte sa talona, uključujući i štihove.

Basra (Tabla)

Kao i u ostalim igrama, tabla odnosno basra se postiže tako što posle nošenja talon ostaje prazan. Tabla u ovom slučaju donosi deset bodova.

Žandarom se ostvaruje tabla samo ako se sa njim odnosi solo žandar i ona vredi dvadeset bodova.

Sedmica u znako karo ostvaruje tablu jedino ako na talonu u tom trenutku nema štihova i ako ukupan zbir karata na talonu ne prelazi devet bodova. tabla u tom slučaju donosi 10 bodova.

Bodovanje

Kada se odigraju sve karte špila, deljenje je završeno, a preostale karte sa talona uzima igrač koji je poslednji nosio. Posle toga se prelazi na sumiranje rezultata.

Strana koja odnese ukupno 27 karata ili više dobija 30 bodova. Ako je odnos odnetih karata 26:26, bodovi se prenose u sledeće deljenje, u kome će strana koja odnese više karata dobiti 60 bodova.

Žandari i kečevi donose jedan bod. Dvojka u znaku pik donosi kaznenih minus dva boda dok desetka u znaku karo donosi kaznenih minus tri boda.

Tabla donosi 10 bodova a ako je ostvarena žandarom donosi 20 bodova.

Cilj

Runda traje do dok jedan od igrača ili para ne dostigne 101 poen a igra se u tri dobijene runde.

U slučaju da je rezultat u rundama 2:2, peta runda se igra do neko ne dostigne 162 boda.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula