Color Elevator

Color Elevator je kartaška igra iz porodice igara Mau Mau.

Predviđena je za 2-4 igrača, a igra se standardnim špilom od 52 karte.

Činjenice

Igrači2-4
Uzrast8+
Karte52
Špilstandardni

Pravila igre

Delilac podeli svakom igraču po 4 karte koje postavlja na sto, licem nadole i njih igrači ne smeju otvarati i gledati. Zatim delilac daje svakom igraču po 4 karte koje oni uzimaju u ruke.

Sledeću kartu otvara i postavlja na talon licem nadole. Pored nje postavlja još jednu, ali ona mora biti različite boje, crvene i crne. Ako nije različita, povlači je i stavlja na dno ostatka a okreće sledeću.

Te dve karte na stolu predstavljaju početke dve hrpe na koje se odbacuju karte tokom dalje igre.

Tok igre

Prvi je na potezu igrač levo od delioca, ako se igra na levu stranu. On ima mogućnost da odigra dve karte, na svaku hrpu po jednu.

Na crnu hrpu se igra crna karta višeg ranga ili crvena istog, dok na crvenu hrpu ide crvena karta nižeg ranga ili crna istog.

Ako nema kartu kojom može igrati potez, igrač vuče sa vrha ostatka 2 karte.

Ako može odigrati samo na jednu hrpu, to i čini, a zatim vuče sa ostatka jednu kartu.

Potezi Color Elevator igre

Kečevi su karte koje se igraju na bilo koju kartu, a na njih takođe dolazi bilo koja karta.

Kada igrač odigra sve karte iz ruke, on nasumice okreće jednu od svoje četiri na stolu (kad je na potezu bez karata u rukama). Ako je ima gde odigrati ,to i čini pa mu se potez završava.

Ako je ne može odigrati, uzima je u ruke pa u sledećem krugu on ima kartu u ruci pa poštuje pravilo, da ako ima gde da je odigra, to i čini. Ako nema, onda vuče kartu sa ostatka.

Pobednik je igrač koji se prvi oslobodi karata iz ruku i sa stola.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula