Delfi

Delfi

Delfi je jedna od varijanata Eleusisa, nastala u Njujorku1965 godine.

Delfi se igra sa kompletom od 52 karte, bez obzira na broj igrača.

Činjenice

Igrači3-8
Uzrast18+
Karte52, 2×52
ŠpilStandardni

Deljenje

Za prvo deljenje delilac odnosno šifrant se odrežuje žrebom a dalje se igrači menjaju po redu.

Delilac na komadu papira zapisuje šifru po kojoj se ređaju karte a nju naravno ne sme niko znati. Zatim uzima karte, meša ih, a posle sečenja gornju stavlja na talon otvoreno.

U igri delfi delilac sam ređa sve karte. Ostali učesnici imaju po jedan listić na čijoj jednoj strani piše “pravilno” a na drugoj “nepravilno”.

Pravila igre

Šifrant vuče i pokazuje sledeću kartu špila a svaki igrač otkriva jednu stranu svog lista i na taj način iznosi mišljenje o njoj. Pošto se svi izjasne, šifrant zatim postavlja pored prve na talonu ako odgovara šifri, odnosno ispod nje ako ne odgovara.

Svako ko je pogodio dobija od šifranta po jedan žeton, ako promaši daje mu isto toliko.

Za svaku odigranu kartu u delfi igri vrši se isplata u žetonima. Igra traje do poslednje karte.

Pre početka svakog deljenja igrači dobijaju po 50 žetona a šifrant obično i više. Žetoni ovde ne simbolizuju novac već pomažu u pisanju rezultata.

Bodovanje

U delfi igri na kraju svake partije svakom igraču se broje njegovi žetoni.

Npr, igrač A ima 26 žetona viška, kod B ih je 16, a kod igrača C samo 8. Igrač A je pobedio igrača B sa +10 bodova a igrača C sa +18 bodova. Igrač B je pobedio igrača C sa +8 bodova.

Najpre se šifrantu upisuju sve ove razlike tj. 10+18+8=36 bodova. Igrač A dobija 10+8=18 bodova, igrač B 8-10= -2 boda, a igrač C bi dobio -18-8= -26 bodova.

Partija se igra dok svako po jednom ne bude u ulozi šifranta. Pobednik je igrač sa najvećim brojem bodova.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula