Kazablanka

Kazablanka

Kazablanka je kartaška igra koja je najsličnija igri Sedmice. Rasprostranjena je širom Balkana, iako joj je poreklo azijsko.

Predviđena je za mlađu populaciju, ali isto tako je vrlo zastupljena i među starijom.

U ovoj igri se koristi standardni špil od 52 karte, a u igri učestvuju 4 igrača.

Činjenice

Igrači4
Uzrast7+
ŠpilStandardni
Karte52

Pravila igre

Iako u igri učestvuju 4 igrača, vrlo je zastupljena i varijanta gde su dvojica igrača partneri. Vrlo često se praktikuje da u igri Kazablanka svaki igrač igra za sebe.

Delilac svakom igraču deli po 13 karata, a igra se odvija u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

U ovoj igri dvojke imaju specijalnu ulogu, tačnije one menjaju bilo koju drugu kartu.

Karte u ovoj igri nemaju nikakvu nominalnu vrednost.

Tok igre

Svaki igrač izbacuje jednu kartu, i svi tako ukrug. Svaki igrač koji odigra štihom, mora odigrati kartu iste vrednosti sa prvom.

Ukoliko prvi igrač odigra kartu K, svaki sledeći igrač može izbaciti bilo koju kartu, izuzev kada se želi uključiti u borbu za štih. Tada važi pravilo da se mora igrati istom kartom, u ovom slučaju K ili dvojkom.

Kada je svaki od igrača izbacio po jednu kartu, dolazi do sledeće sizuacije:

  • Ukoliko niko od igrača nije odigrao K a ni dvojku osim prvog igrača, štih uzima igrač koji je bacio K ili dvojku.
  • Ukoliko bilo ko od ostale trojice igrača uzvrati K ili dvojkom, prvi igrač određuje kako dalje teče igra, tačnije može odgovoriti igraču da uzme kartu, ili da produži borbu za štih pa ponovo igra Kraljem ili dvojkom.

Svaki igrač nastavlja igru izbacujući po jednu kartu , pa se posle drugog kruga ponavljaju situacije. Ukoliko bilo ko od igrača odgovori prvom igraču, isti može da nastavi i treći krug.

Onaj igrač koji je odneo kartu, prvi igra za sledećih štih. Treba napomenuti da se 2 ne igra kao prva karta u štihu, ali ukoliko ne postoji nijedna druga solucija-dozvoljeno je. Tada se može “odgovoriti” samo sa drugom 2.

Zamena dvojke

U slučaju da igrač koji je prvi odigrao 2, jedan od igrača je može zameniti u istom krugu.

Igrač koji izabere da zameni 2, mora odigrati dve karte iste vrednosti sa prvom odigranom.

Jedino u tom slučaju, igrač odigranu 2 uzima u svoj list, ali da bi to uradio mora odigrati sa dva K.

Dvojka se može zameniti samo u krugu u kom je odigrana, to znači da je mogu odigrati tj zameniti samo sledbenici igrača (ukoliko je odigraju drugi ili treći igrač, 2 mogu zameniti samo treći i četvrti igrač).

Ukoliko 2 odigra četvrti igrač, nemoguće je zameniti pošto se sa tim igračem završava krug.

Šta je dupliranje?

U toku prvog kruga igre igrači imaju mogućnost da odmah “iznude” još jedan krug. Igrač čini iznuđivanje tako što odigra dve iste karte sa sa prvom odigranom.

Jednu kartu postavlja direktno na talon, a drugu spušta ispred sebe licem nagore, nagoveštavajući ostalim igračima da će tu kartu odigrati kad dođe red na nju.

U ovom slučaju posle završenog kruga, prvi igrač ne odlučuje ništa i igra se nastavlja.

U drugom krugu se može desiti da ponovo neko od igrača odigra dve karte, što ima značenje da je iznuđen dalji nastavak igre, a kada se iznuđeni krugovi završe, odluku o nastavku donosi prvi igrač.

Duplirani štih donosi nagradu od 5 poena u igri Kazablanka.

Bodovanje karata

Za bodovanje u igri Kazablanka poštuje se sledeće pravilo, a partija traje do 162 skupljena boda :

  • Svaki štih (4 karte) donosi 1 poen, a ukupno 13.
  • Igraču koji poslednji odnese kartu pripada još 1 poen.
  • Igraču koji odnese A i 10 pripada 2 poena.
  • Svaka odigrana petica donose 1 poen.
  • Svaka karta odigrana u Karou nosi 1 poen (A, 10 i 5 se ponovo boduju u karou).
  • 2 pik nosi 3 poena.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula