Končine

Končine

Končine predstavljaju jednu vrlo zanimljivu i dinamičnu igru sa kartama, kako za decu, tako i za stariju populaciju.

Ova igra je karakteristična za romsku populaciju, a igra se širom sveta.

Končine su u stvari kartaška igra najsličnija Tabliću, a pod različitim imenima je rasprostranjena širom sveta.

Za igru je neophodno obezbediti standardni špil karata kao i 2 igrača, odnosno 2 igračka para.

Činjenice

Igrači2-4
Uzrast7+
Karte 52
Špil karataStandardni

Pravila igre

Kao što je već napomenuto u gornjem delu teksta, za igru se koristi standardni špil od 52 karte, a u igri učestvuju 2 igrača ili 2 para.

Što se tiče štihova, za razliku od Tablića gde se svaki štih vrednuje određenim nominalnim vrednostima, Končine su igra gde su štihovi bez ikakve uloge.

Deljenje je slično kao u Tabliću, a igrač koji seče špil mora izbaciti 4 karte sa dna špila na talon.

J ima specijalnu ulogu u ovoj igri, pa ukoliko se nađa na talonu među prve 4 izbačene karte, biće vraćen u špil na dno.

Na kraju deljenja J će pripasti igraču koji je delio karte, pa umesto njega izbacuje jednu kartu odozgo sa špila.

Tok igre

Igra se odvija slično igri Tablić, ali postoje određena pravila po kojima se nose karte:

  • Jednom kartom se može odneti karta iste vrednosti.
  • Može se odneti 2 ili više karata, ako je njihov zbir jednak vrednosti karte sa kojom se nosi.
  • J (Žandar) nosi sve karte sa talona.
  • Sa slikama se mogu nositi samo iste slike
  • Table u igri Končine ne postoje.

Na kraju deljenja preostale karte sa talona pripadaju igraču koji je poslednji nosio.

Bodovanje

U ovoj igri Končine, posebno se obraća pažnja na bodovanje određenih karata. Kao i u svakoj kartaškoj igri određene karte imaju specijalno vrednovanje.

10 karo i 2 tref vrede jedan poen, dok se igraču, koji je odneo najviše karata, pripisuju 2 poena.

Onaj igrač koji je odneo više karata u trefu, dobija dodatno još 1 poen.

5 bodova je u svakom deljenju, ali ako obe strane odnesu po 26 karata, izostaju 2 poena pa celo deljenje ima samo 3 poena.

Ako tokom poslednjeg deljenja obe strane premaše 21, pobeđuje ona strana koja ima više bodova.

Razlika protivničkih rezultata mora biti 2 poena, a igra se nastavlja sve dok jedna od strana to ne ostvari.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula