Parcelus

Parcelus je kartaška igra koja je najsličnija igri Lude osmice, ali različitog cilja. Idealna za 3 igrača a specifičnost igre se ogleda u broju karata sa kojima se igra ova igra.

Dakle, samo 24 karte (A-9) učestvuju u igri. Parcelus se igra na bodove i pobednik je igrač koji ih sakupi više.

Činjenice

Igrači3
Uzrast8+
Špilskraćeni standardni
Karte24

Pravila igre

Delilac najpre podeli po 6 karata svakom igraču, potom i sebi, a ostatak spušta na sredinu stola, licem na dole.

Svako izabere 3 karte iz svoje ruke i spušta ih zatvoreno ispred protivnika sa leve strane. Pri tome, on sam dobija 3 karte od desnog suseda.

Igrač najpre odlučuje koje karte daje, a tek posle toga može preuzeti karte od protivnika.

Tok igre

Delilac okreće gornju kartu sa ostatka.

Igru započinje protivnik sa deliočeve leve strane, pošto se igra najčešće odvija u levu stranu. On može odigrati na okrenutu kartu na talonu prvu veću i iste boje (poštuje se samo crno ili crveno, dok znak nema značaja).

To znači da na desetku dolazi žandar, pa dalje dama, kralj, kec. Na keca sledi devetka, desetka itd u krug.

Sve odigrane karte moraju biti kao prva, crvene ili crne boje.

Ko nema odgovarajuću kartu govori “Dalje”. Ako dvojica kažu “Dalje”, treći može igrati ili osvaja PARCELUS. Pre se događa ovo drugo.

Znači igrač uzima sve odigrane karte, za svaku odmah dobija po 1 bod, a ceo taj plen drži zasebno poput osvojenog štiha u nekoj igri. Takav “štih” odnosno jedno nošenje grupe karata predstavlja jedan osvojeni Parcelus.

Isti igrač zatim okreće sledeću gornu kartu sa ostatka, igra njegov protivnik sa leve strane.

Parcelus može sadržati i samo jednu kartu. Recimo igrač je okrenuo kartu, a dva protivnika rekla “Dalje”.

On može uzeti nju kao Parcelus, dobija samo 1 bod, ali je osvojio Parcelus.

U tom slučaju, sledeću okreće njegov protivnik sa leve strane.

Igrači mogu reći “Dalje” i ako imaju šta igrati.

Bodovanje i kraj igre

Kraj igre se proglašava čim neko ostane bez karata ili se istroši ostatak.

Svakom igraču su već upisani bodovi tokom igre za odnete karte.

Samo J-herc se boduje sa 3 boda i to se odmah u toku igre registruje.

Igrač koji ima najviše Parcelusa, bez obzira na broj karata u njima, dobija bonus od +6 dodatnih bodova.

Ako dvojica imaju isti broj Parcelusa, niko ne dobija bonus.

Partija traje do 30 bodova.

Pobednik je igač koji prvi stigne do tog rezultata ili ga premaši.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula