Super Lude osmice

Super Lude osmice su u stvari klasičan Mau Mau. Igra se standardnim špilom od 52 karte.

koliko igru igra više od 4 učesnika, onda se dodaje još 1 špil karata.

Činjenice

Igrači4+
Uzrast8+
Špilstandardni
Karte52 (104)

Pravila igre

U ovoj vrsti Mau Mau igre postoji 15 deljenja.

U prvom deljenju delilac deli svakome po 8 karata, zatim u sledećem po 7, pa 6 itd, do osmog deljenja gde svako dobija samo po jednu kartu.

Zatim se deli obrnutim redom po 2, 3, 4 itd do ponovnih 8 u petnaestom deljenju.

Delilac posle podele otvara gornju kartu ostatka i ona predstavlja početak hrpe na koju se igra.

Tok igre

Prvi je na potezu igrač levo od delioca ako je smer levi, odnosno desno od delioca ako se poštuje desni smer igre što je kod nas uobičajeno.

Ipak može se dogoditi da je prva okrenuta karta jedna od specijalnih karata i tada se dešava sledeće:

Kec -U ovoj igri menja smer, prebacujući prvi potez desnom igraču, ako je dogovor da se igra ulevo. Znači od početka je smer kontra dogovorenom.
Dvojka– Prvi igrač sa leve strane vuče 2 karte sa ostatka, pa igra sledeći.
Trojka– Znači preskok pa već u prvom potezu preskače prvog igrača i odmah igra sledeći.
Osmica– Koja je ovde “divlja” karta omogućava da prvi igrač igra bilo šta, ne gledajući njenu boju.

Svako na svom potezu odigrava kartu boje i ranga one sa vrha hrpe.

Ako nema ili ne želi igrati, igrač vuče jednu sa ostatka a samo nju može odigrati ako je u mogućnosti.

U protivnom igru nastavlja sledeći igrač.
Poslednja karta se mora najaviti kao “Poslednja”. Ako to igrač ne učini, umesto da je odigra, on vuče kaznenu kartu sa ostatka.
Kada se istorši ostatak, meša se hrpa i preokreće kao novi, a igrač koji je na potezu igra bilo šta.

Specijalne karte

Kecmenja smer igre
Dvojkasledeći igrač vuče 2 karte, igra dvojkom pa naredni vuče 4 karte itd.
Trojkapreskače sledećeg igrača koji jena potezu
Osmicaodigrava se na bilo koju kartu, igrač govori boju koja se mora poštovati

Bodovanje Super lude osmice

Kada se neko oslobodi karata iz ruke, igra u tom deljenju se prekida a svakome se upisuje broj bodova koji su mu preostali u rukama.

Za tu priliku osmica se broji sa 50, dvojka sa 20, slike sa 10, a sve ostale karte imaju broj bodova identičan svojoj nominalnoj vrednosti, uključujući i keca i trojku koji vrede 1 i 3 poena.

Posle 15 deljenja, pobednik je igrač sa najmanjim rezultatom.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula