Tunge

Tunge je kartaška igra koja pripada porodici Mau Mau. Predviđena je kako za mlađu, tako i za stariju populaciju.

Iako vodi poreklo iz kartaške porodice Mau Mau, Tunge je potpuno nova igra u odnosu na Mau Mau.

Ovde se radi o izlaganju kombinacija karata, kupovini sa ostatka, a posebno o prinudnoj kupovini što je ključ uspeha.

Činjenice

Igrači2-4
Uzrast8+
Špilstandardni
Karte52

Pravila igre

Za igru je predviđeno 2-4 igrača, a igra se standardnim špilom od 52 karte.

Svakome se podeli po 12 karata. Ostatak se spušta na sredinu stola licem nadole.

Sa njega igrači kupuju ako ne nemaju ili ne žele da igraju, odnosno, ako ih na to prisili protivnik svojim potezom.

Cilj igre

Cilj Tunge igre jeste da se igrač pre svog protivnika oslobodi svih karata iz ruku i na taj način obezbedi sebi pobedu.

Tok igre

Igru započinje igrač koji se nalazi levo od delioca. Svaki igrač koji je napotezu za igru, može imati više mogućnosti:

  • Igrači mogu odigrati nekoliko karata na hrpu za igru koja se formira pored ostatka, a one moraju činiti dozvoljene kombinacije koje se smeju igrati.
  • vući kartu sa ostatka, ako nema šta igrati ili to ne želi.

Dozvoljene kombinacije

Kada igrač igra karte, on može odigrati sledeće kombinacije:

  • niz od 2 ili više karata bez obzira na boju, recimo 4-5 ili 7-8-9 i slično,
  • dve ili više karata istog ranga, npr 4-4, ili J-J-J,
  • Keca, a zatim na njega bilo koju kartu, npr A-6, ili A-K
  • Keca, a zatim bilo koju od prethodnih kombinacija A-6-7, ili A-6-6-6, ili čak A-A-J, gde drugi A-J predstavljaju treću dozvoljenu opisanu kombinaciju.

Šta je prisiljena kupovina?

Prisiljena kupovina se događa u situaciji, kada neko odigra kombinaciju u kojoj se nalaze neke iste karte karte po rangu iz prethodne odigrane kombinacije. Tada sledeći igrač kupuje sa ostatka onoliko karata, koliko se podudaraju iz prethodna dva poteza.

Pošto se zbog prinudne kupovine ostatak najčeće istroši pre nego što bilo ko ispuni zadatak da se oslobodi karata iz ruku, dolazimo do završne faze koja je nešto komplikovanija, ali upravo ona predstavlja pravu Tunge igru.

Svako kupuje sa hrpe na koju se igra jednu ili više gornjih karata.
To važi samo za prisilnu kupovinu, dok u slučaju da nema šta da igra, igrač prosto govori “Dalje” pa igra sledeći.

Dva momenta postoje na koje se mora obratiti pažnja:

-Kada igrač kupi jednu ili više karata, deo preostale kombinacije važi kao prethodno izbačena karta.

Ne sme se u ovom delu igrati kombinacija koja cela pripada prethodnoj, jer bi se u tom slučaju cela i kupila od strane igrača koji je u sledećm potezu može vratiti pa dolazi do pat pozicije.

Kraj igre

Pobednik je igrač koji se prvi oslobodi svih svojih karata iz ruke. On dobija 0 bodova, dok se ostalima piše zbir nominalnih vrednosti karata u rukama koje su im se zatekle. Pri tome, slike vrede 10 bodova, a kečevi 11 bodova.

Pobednik je igrač koji posle dogovorenog broja deljenja ima najmanji rezultat.

NAJPOPULARNIJE IGRE

Magarac

Žandari

Lažeš

Briškula